ATEX

ATEX-EX

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan optreden. De richtlijn is een EU richtlijn en heeft betrekking op zowel gas- als stofexplosiegevaar.
Er hangen verplichtingen aan vast voor fabrikanten van toestellen en componenten, alsook voor bedrijven en werkgevers, ter bescherming van de werknemers.

Wat is een explosieve atmosfeer?
Indien brandbare stoffen (gas, damp, stof ..) onder bepaalde atmosferische omstandigheden in contact komt met zuurstof en een ontstekingsbron ontstaat een explosie.

Er kunnen twee soorten explosies worden onderscheiden: de gasexplosie en de stofexplosie.

 

Gasexplosie Stofexplosie

• gas komt vrij
• mengt zich met lucht
• verdunt tot explosiegevaar is geweken in geval van goede ventilatie
• indien juiste gas/lucht verhouding + ontsteking
-> EXPLOSIE

voorbeeld:

• aftappen van brandbare vloeistof
• lekken van gasleiding

meest verraderlijk:
• primaire sofexplosie (niet krachtig)
• stof wervelt op tot een nieuwe explosieve stofwolk
• gevolg: kettingreactie aan secundaire stofexplosies door heel de locatievoorbeeld:

• scheepsruim
• silo