CPR in België

Vanaf 1 juni 2020 CPR van kracht in België

Vanaf 1 juni 2020 CPR van kracht in België

Het nieuwe AREI werd 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateert van 1981. In 2013 werd beslist om het volledig aan te passen.

Niet alleen de structuur van het AREI is volledig gewijzigd, maar er zijn ook belangrijke inhoudelijke aanpassingen. Een van die belangrijke aanpassingen is artikel 104, ‘Voorzorgsmaatregelen tegen brand’. Het is de facto meer dan een aanpassing: het werd volledig herzien en herschreven. De aanleiding hiervoor is de implementatie van de CPR.

Zoals bekend is de Bouwproductenverordening nr. 305/2011 (CPR) van de EU in het leven geroepen om  betrouwbare informatie over de voor de bouw bestemde producten te garanderen in verband met hun  brandreactie, onderbouwd door geharmoniseerde normen. De toepassing en implementatie van de CPR in de Belgische wetgeving is een belangrijke mijlpaal die elke betrokken partij in de kabelwereld aanbelangt.

LAPP volgt de ontwikkelingen op de voet en zal binnen afzienbare tijd de vertaalslag maken van de legislatieve bepalingen naar een pragmatische en werkbare invulling.