Workshop: Kabels kies je zo! - Juiste informatie over brandveilige kabels en leidingen

Vanaf 1 juli 2017 heeft er in Europa een belangrijke wijziging plaatsgevonden op het gebied van functionele gebouwgebonden bekabeling. Op dat moment word er via de bouwproductenverordening CPR 305/2011 eisen gesteld aan het in de handel brengen van deze bekabeling. Deze eisen hadden betrekking op de brandprestatie-eisen aangeduid met de brandklassen B2ca tot en met Fca en de eventuele additionele eisen.

Per 1 juli 2020 brandclassificaties bekabeling opgenomen in het Bouwbesluit 2012

Op dat moment moesten alle afzonderlijke lidstaten bepalen waar, wanneer en welke van de meer dan 200 verschillende brandklassen zouden worden toegepast in de gebouwen. In Nederland heeft het ministerie van binnenlandse zaken deze brandklassen officieel op 1 juli 2020 opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

NEN8012:2015 in strijd met wetgeving

Om strijdigheid met de private regeling NEN8012:2015 te voorkomen zijn per eind mei 2020 alle doorverwijzingen vanuit de NEN1010:2015 naar de NEN 8012:2015 verwijderd en vanaf eind juni 2020 is er een wijzigingsblad voor de NEN8012:2015 gekomen die aangeeft dat, indien men de NEN8012:2015 na 1 juli nog toepast, deze altijd moet geverifieerd worden aan het Bouwbesluit. In de nieuwe NEN1010:2020 wordt daarom ook alleen nog maar naar het Bouwbesluit 2012 verwezen voor het bepalen van de brandclassificatie van de bekabeling.

Verkeerde keuzes NEN8012:2015

Dat deze verificatie belangrijk is komt wel naar voren als men het Bouwbesluit 2012 naast de NEN8012:2015 legt. Bij 12 gebruiksfuncties in 17 situaties schrijft de NEN8012:2015 een te lichte brandklasse voor. In sommige gevallen ligt de brandklasse uit de NEN8012:2015 zelfs 2 brandklassen te laag zoals bij de lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren. Ook in de kinderopvang en de logiesfunctie < 500 m² liggen de eisen te laag.

Te dure kabels door verkeerde keuze NEN8012:2015

Maar er zijn ook situaties dat de NEN8012:2015 te hoge eisen stelt aan de brand- en rookklassen en dat kan er weer voor zorgen dat er een te dure kabel wordt toegepast. Om ervoor te zorgen dat installateurs, architecten-, advies- en ingenieursbureaus de correcte keuze kunnen maken met  betrekking tot het bepalen van de brandclassificatie, zijn er door de TVVL 2 workshops ontwikkeld.

De TVVL, het kennisplatform in de installatietechniek, heeft de volgende 2 nieuwe workshops ontwikkeld: de workshop “Kabels kies je zo!” voor enerzijds uitvoerende professionals (basis) en anderzijds een doorgedreven versie voor ontwerpers (experts). Na het volgen van een van deze workshops kun je de volgens het Bouwbesluit 2012 vereiste brand- en rookklasse voor elektrische bekabeling in gebouwgebonden installaties bepalen.  

10% KORTING op basis of expert workshop Kabels kies je zo
LAPP BENELUX B.V. is lid van het Nederlands kabelinstituut en door de samenwerking tussen de TVVL en de NLKi kunnen wij u een korting aanbieden. Kies bij het inschrijfformulier voor de kortingsregeling “Lid van NLKi" en voer achter uw bedrijfsnaam de naam van LAPP BENELUX B.V. in.