Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.lappbenelux.com) van LAPP Benelux. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website is voor risico van de gebruiker.

Inhoud
LAPP Benelux spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin LAPP Benelux als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan LAPP Benelux niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

LAPP Benelux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

LAPP Benelux behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. LAPP Benelux is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Hyperlinks
De LAPP Benelux site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van LAPP Benelux liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van LAPP Benelux. LAPP Benelux is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

LAPP Benelux geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Technisch

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. LAPP Benelux aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. LAPP Benelux vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van LAPP Benelux en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site.

Tevens is LAPP Benelux niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van LAPP Benelux die de informatie toegankelijk maakt. LAPP Benelux is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het functioneren van onze site of met onze diensten, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Contact
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: marketing.nl.lnl(at)lapp.com.