Whitepaper: Single Pair Ethernet

Installaties, machines, besturing, actuatoren, sensoren en zelfs gereedschappen en werkstuk­ken: in de fabriek van de toekomst is alles onder­ling verbonden via het internet en de cloud – en heeft elk fysiek object een virtueel evenbeeld.

Tot dusver heeft het Industrial Internet of Things (IIOT) echter met een systeemdiscontinuïteit te maken: terwijl ethernet al lang de standaard is voor communicatie op het besturingsniveau van de automatiseringspiramide, domineren andere standaarden op het veldniveau. Wanneer sensoren en actuatoren in een netwerk worden opgenomen, gebeurt dit in de re­gel via een veldbus communicatiesysteem. Sommige veldobjecten werken zelfs nog op een analoge manier. Maar als de beloften van Industrie 4.0 werkelijkheid worden, is naadloze communicatie op alle niveaus van vitaal belang: het veldniveau kan namelijk geen apart sensor/ actuator-netwerk in dit groter digitaal geheel blijven. Deze laag moet aan diverse voorwaarden voldoen, zo­als compatibel zijn met de ethernet-netwerken die zich erboven bevinden. Tegelijkertijd moet de infrastructuur kostenefficiënt en ruimtebesparend zijn, omdat machi­nes veel compacter worden.

De industrie heeft hiervoor een nieuwe standaard ge­creëerd: Single Pair Ethernet (SPE). SPE-kabels hebben slechts één (getwist) paar geleiders, terwijl klassieke ethernetkabels twee of vier paar geleiders hebben. Op deze manier kan SPE het onmogelijke realiseren: het is bijna net zo krachtig als Multi Pair Ethernet, maar maakt veel grotere afstanden mogelijk, maakt de hardware com­pacter en zorgt voor installatiegemak. De standaardisatie voor SPE is vergevorderd en de eerste producten zijn al verkrijgbaar. Het is dan ook zeer aan te raden voor bedrijven om SPE nu al bij hun planning te betrekken. In deze whi­tepaper worden de belangrijkste aspecten uitgelegd, en waar gebruikers op moeten letten.

Vul hier uw contactgegevens in en krijg het whitepaper als download beschikbaar: