Duurzaamheid als een belangrijk onderdeel van ons LAPP-DNA

"We hebben maar één wereld die we kunnen gebruiken en het is onze taak om verantwoordelijk om te gaan met de middelen die in deze ene wereld beschikbaar zijn. Deze missie is stevig verankerd in onze kernwaarde "familiegericht", want het is onze verantwoordelijkheid om aan de volgende generatie een gezonde planeet na te laten die geschikt is voor onze kleinkinderen. Ik hoop dat we deze uitdaging collectief kunnen aangaan - met de ideeën, knowhow en kracht van al onze medewerkers."

Andreas Lapp, voorzitter van de raad van commissarissen van U.I. Lapp GmbH en zoon van de oprichters van het bedrijf Ursula Ida en Oskar Lapp.

nachhaltigkeit

LAPP is een familiebedrijf. Dat geeft vorm aan onze cultuur. Wij denken op lange termijn en handelen op verantwoorde wijze - voor onze medewerkers, voor onze klanten, voor het milieu en voor de maatschappij. In deze geest leveren wij een duurzame bijdrage aan het welzijn van toekomstige generaties en het behoud van onze planeet. "Reliably connecting the world" is meer dan alleen een belofte. Duurzaam ondernemen is stevig verankerd in ons LAPP-DNA.

Onze focus ligt op duurzaam, milieuvriendelijk beheer en verantwoord gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als bedrijf het goede voorbeeld moeten geven. En dat doen we ook. Economisch succes is voor ons altijd gekoppeld aan verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving en duurzaamheid is een erkend criterium voor alle bedrijfsbeslissingen. Wij hebben ook een diepgaand inzicht in verantwoordelijke, respectvolle en aan de wet beantwoordende bedrijfspraktijken, die wij wereldwijd toepassen.

Onze inzet voor duurzaamheid:

  • Wij ondersteunen de Verenigde Naties bij de uitvoering van Agenda 2030 door te werken volgens de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN, die het kader vormen voor een duurzaam economisch, ecologisch en sociaal management.

  • Met name als het gaat om het thema milieu, houden we ons aan baanbrekende richtlijnen op Europees niveau, zoals de EU Green Deal, materiaal gerelateerde regelgeving zoals REACH / RoHS, en ondersteunen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Als wereldwijd actieve onderneming houden wij echter ook rekening met specifieke eisen in onze Amerikaanse en Aziatische verkoop- en productieregio's.

  • Bij ons bedrijf stellen we transparante en geloofwaardige doelen, verankeren die in onze strategie en maken zo duurzaamheid tot een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen. Het is voor ons belangrijk om de maatregelen aan te pakken die de grootste impact hebben op de maatschappij, het bedrijf en het milieu. Wij volgen het motto "Eerst diepgaand inzicht creëren, dan de aanpak over de hele linie reproduceren". Wat het milieu betreft, gebruiken wij de materialiteitsmatrix om de processen met de relevante milieu-impact te identificeren. Processen worden vervolgens aangepast in overeenstemming met het project, met name die met een hoge CO2-impact. Wij concentreren ons op onze producten en de productie ervan, zowel intern als via onze leveranciers.

Producten en Oplossingen


Gebouwen en Fabrieken


Klanten


Portfolio


Natuur en mens