Natuur en mens

Natur Mensch nachhaltig LAPP

Onze focus ligt altijd op duurzame praktijken en verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers en mensen wereldwijd. Wij ondersteunen onze werknemers bij het in evenwicht brengen van werk en gezin in alle fasen van hun leven. Wij zijn onderscheiden voor ons personeelswerk dat is afgestemd op de levensfasen van onze medewerkers. Ook het Duitse ministerie voor Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd heeft ons uitgeroepen tot de meest gezinsvriendelijke onderneming van Duitsland. Sociaal en cultureel engagement ligt ons ook buiten de onderneming na aan het hart.

Wij zijn ervan overtuigd dat familiebedrijven zoals LAPP niet alleen de back bone van de Duitse economie vormen, maar vooral ook de sociale samenhang versterken. Onze sociale activiteiten reiken van het aanbieden van beroepsopleidingen aan vluchtelingen en het ondersteunen van kinderopvangcentra in de gemeenschap tot het ondersteunen van jonge getalenteerde wetenschappers. Voor ons is het belangrijk om duurzaam te handelen. Onze inzet voor sociale kwesties is een onlosmakelijk onderdeel van onze bedrijfscultuur, ongeacht de marktomstandigheden, structurele veranderingen en strategische herpositioneringen.

Als gedecentraliseerd en wereldwijd bedrijf hebben wij elke dag te maken met een breed scala aan regionale eisen en culturele perspectieven. Diversiteit maakt deel uit van onze cultuur en wordt volledig belichaamd. Naast wereldwijde thema's worden er lokale projecten uitgevoerd om medewerkers en gezinnen gericht te ondersteunen. Deze verschillen van land tot land en hebben daarom lokaal een hoge waarde.

"Wij zijn er stellig van overtuigd dat het onze plicht als bedrijf is om onze verantwoordelijkheid te nemen en dat doen we dan ook graag. We helpen graag waar we kunnen."

Andreas Lapp, voorzitter van de raad van commissarissen van U.I. Lapp GmbH en zoon van de oprichters van het bedrijf Ursula Ida en Oskar Lapp.

Waar zetten we ons voor in als het gaat om de samenleving

  • Medewerkers overal ter wereld helpen hun werkgerelateerde en persoonlijke doelen te bereiken: hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen van gezinnen en de zorg voor hulpbehoevende personen.

  • Wereldwijd duurzame locatieontwikkeling - of het nu in Duitsland, India of Panama is - in elk land worden locatieontwikkelingen en ondersteuningsprojecten voor de lokale infrastructuur uitgevoerd, altijd op basis van de regionale behoeften.

  • Gezamenlijke sportactiviteiten en de bevordering van sociale sportevenementen: dit versterkt de sociale co-existentie wereldwijd en brengt mensen samen naast hun dagelijkse werk.

  • Nauwe samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke instellingen: de technische en sociale uitdagingen van onze tijd kunnen worden opgelost door jonge onderzoekers aan te moedigen, te ondersteunen en te motiveren.

Voorbeeld: overkoepelende vereniging Kind e.V.

Om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen niet hoeven te kiezen tussen carrière en gezin of zich zorgen hoeven te maken over de opvang van hun kinderen tijdens hun werktijd, steunt LAPP de bouw van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor kinderen in de regio Stuttgart. Het zwaartepunt ligt daarbij op de overkoepelende vereniging Kind e.V., die helpt bij de bouw van kinderopvangcentra in de buurt van bedrijven.

Voorbeeld: Oskar Lapp Foundation

De LAPP Groep steunt de Oskar Lapp Foundation, die in samenwerking met de Duitse Vereniging voor Cardiologie (DGK) jonge wetenschappers beloont voor uitmuntend werk op het gebied van cardiovasculair onderzoek en specifiek jonge talenten ondersteunt.