Producten en oplossingen

Products and solutions

Een duurzaam geproduceerd product vereist passende processen en structuren in de hele waardeketen. Wij werken hieraan om de belasting van de planeet door onze producten tijdens de productie en bij de klant tot een minimum te beperken. Wij willen hulpbronnen op verantwoorde wijze gebruiken in plaats van ze alleen maar te verbruiken. Daarom ontwikkelen wij duurzame productconcepten voor een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de materiaalefficiëntie van het product en de milieuvriendelijke omgang met chemicaliën en afval. Deze concepten worden geïmplementeerd en op lange termijn in onze innovatieve portefeuille geïntegreerd.

In lijn hiermee hebben wij 's werelds eerste loodvrije kabelwartels ontwikkeld. Waarom? Omdat wij er zeker van zijn dat de enige manier om in de toekomst succesvol te zijn, is om vandaag al aan morgen te denken. Dit geldt ook voor het gebruik van geschikte verbindingsoplossingen voor uw toepassingen en projecten. Wij ontwikkelen duurzame producten voordat wetten of voorschriften ons daartoe verplichten - als integraal onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

Waar zetten we ons voor in als het gaat om producten:

  • Een kabel- en connectorontwerp dat gebruiks- en productievriendelijk is.

  • Producten die ontworpen zijn voor betrouwbaarheid en duurzaamheid met hoge kwaliteitsnormen: wij beloven minder uitval, lagere onderhoudskosten en een geminimaliseerde total cost of ownership (TCO) gedurende de gehele levensduur. Dit betekent ook het minimaliseren van het gebruik van hulpbronnen.

  • Het wereldwijde gebruik van milieuvriendelijke materialen en tegelijkertijd het vermijden van zeer zorgwekkende stoffen. In dit verband doen wij proactief onderzoek naar innovatieve oplossingen die waar mogelijk potentieel schadelijke materiaalcomponenten vervangen.

  • Wereldwijde monitoring van materiaalvoorschriften: wij worden bijgestaan door een uitgebreid netwerk van bedrijven voor de monitoring, analyse en implementatie van wereldwijde voorschriften betreffende de gebruikte materialen.

  • Duurzaam leveranciersbeheer, dat vooral met betrekking tot grondstoffen een doeltreffend instrument blijkt te zijn.

  • Vermijden van onnodig productieafval, recycling van afval en veilige verwijdering van gevaarlijk afval.

Productvoorbeeld: SKINTOP® MS

‘s Werelds eerste portfolio van loodvrije messing kabelwartels komt van LAPP. Sinds 2020 zijn de meest gangbare modellen van onze beproefde SKINTOP®- en SKINDICHT®-kabelwartels verkrijgbaar in loodvrije uitvoering, waardoor dit een duurzaam en toekomstgericht productalternatief is in het standaardassortiment. Loodvrije producten zijn te herkennen aan de afkorting LF aan het einde van het bijbehorende artikelnummer.

Dit betekent dat we nu al voldoen aan de toekomstige REACH- en RoHS-richtlijnen - voordat de vrijstelling voor een loodgehalte van maximaal 4 procent afloopt. Meer informatie.