Food & Beverage

Lapp Benelux participeert in nationale EHEDG werkgroep

In 2014 heeft een werkgroep binnen EHEDG  Nederland (European Hygienic Engineering and Design Group) zich gebogen over het onderwerp Hygiënische bekabeling in de voedingsmiddelenindustrie. Reden: geen toepasbare richtlijn voor een verantwoorde manier van bekabeling in fabrieken volgens de in de sector geldende veiligheids- en hygiëne-eisen.

Door de expertise die Lapp Benelux heeft op het gebied van kabels en toebehoren, is ons gevraagd deel te nemen aan de nationale werkgroep om deze richtlijn samen te stellen. Onze product manager Paul Helsen heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan.

Safe Food Factory
Safe Food Factory is een initiatief van Ir. Wouter Burggraaf. Al sinds de jaren '80 is hij een veel gevraagd expert in de voedingsmiddelen-, diervoeder- en farmaceutische industrie met veel kennis van zaken. Hij lag mee aan de basis van hygiënisch ontwerpen volgens een concept dat later een internationale standaard werd: EHEDG. Als bestuurslid en internationaal trainer van EHEDG Nederland is hij op de hoogte van en vaak betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Om de ontwikkelingen binnen de industrie te versnellen en te verbeteren organiseert Safe Food Factory seminars, vaak als resultaat van de in de werkgroepen behandelde onderwerpen. 

Wat doet de werkgroep Bekabeling?
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van voedingsmiddelenbedrijven, machinebouwers, bekabelingsbedrijven en paneelbouwers, adviesbureaus, schoonmaakbedrijven, fabrikanten van componenten en staat onder leiding van Wouter Burggraaf. De werkgroep heeft 12 werkbezoeken uitgevoerd bij voedingsmiddelenbedrijven, machinebouwers en fabrikanten van componenten. In presentaties van verschillende werkgroepleden is aandacht gegeven is aan zaken die er zijn met betrekking tot bekabeling: ATEX, EMC, brandveiligheid,  NEN 1010 en 3140.

Op de diverse locaties werden de nieuwste ontwikkelingen en gerealiseerde projecten bekeken. Daarbij was veel op te merken wat wel of juist niet gedaan moest worden. Deze werkbezoeken hebben geresulteerd in de richtlijn 'bekabeling' die op 21 april 2015 gepresenteerd wordt tijdens het seminar in het ROVC te Ede.

Wat kunt u verwachten?
Op deze terugkomdag wordt de richtlijn 'bekabeling' gepresenteerd. Er worden praktische oplossingen aangedragen die u kunt inzien en waar u op kunt reageren. Nog diezelfde dag krijgt u toegang tot de richtlijnen online. Tijdens dit seminar komen onder andere te volgende topics aan bod:

schoonmaakproblemen bij bestaande systemen
ontwikkelingen met kabeldraagsystemen
machinebekabeling - toepassing beschermslangen en nieuw kabeldraagsysteem
veldbekabeling - ontwerp | uitvoering | tijdsbesparing
praktijkvoorbeelden - FrieslandCampina en Heineken

Ga voor meer informatie en/of tickets naar: www.safefoodfactory.nl