Hebt u al een gezond en robuust communicatienetwerk?

Op de reis naar Industrie 4.0, d.w.z. de digitalisering in de industrie, wordt een behoeftegerichte planning van op Ethernet gebaseerde netwerken steeds lastiger. De netwerktechnologie moet zo betrouwbaar en krachtig mogelijk zijn, met permanente netwerkstabiliteit.

LAPP controleert uw netwerk met de HEALTH CHECK SERVICE

Machines moeten slim, zelflerend en transparant zijn, en via het internet met elkaar verbonden zijn met een duidelijke identiteit volgens het Industrial Internet of Things (IIoT). Een digitale en virtuele kloon van de fabriek, die een digitale tweeling wordt genoemd, moet nieuwe mogelijkheden bieden om de doeltreffendheid en productiviteit van het bedrijf voortdurend te verhogen.

Naarmate de omvang en de complexiteit van het machinenetwerk (veel systeemcomponenten en communicatieprotocollen) toeneemt, zal het correct ontwerpen en bewaken van het netwerk en het stroomafwaarts beoordelen van diagnostische gegevens voor veel bedrijven al snel een mammoettaak worden.

Na verloop van tijd treedt er slijtage op in verstopte verbindingen en actieve componenten. Hoewel de meeste actieve componenten aanvankelijk kleine storingen zelfstandig kunnen oplossen, kan een toenemende opeenstapeling van storingen ertoe leiden dat het netwerk plotseling niet meer zo betrouwbaar werkt. Apparaten kunnen niet meer reageren of de responstijden kunnen te lang worden. Zelfs als de anomalieën aanvankelijk onopvallend lijken of slechts sporadisch voorkomen, moet u onmiddellijk ingrijpen om te voorkomen dat de machine uitvalt.

LAPP kan uw partner zijn bij de evaluatie van uw datacommunicatie. LAPP kan uw partner zijn bij het onderzoek naar oorzaken.
Het is vaak niet op het eerste gezicht duidelijk waar zich problemen in het netwerk hebben voorgedaan of zullen voordoen. Wij hebben de specialistische kennis in huis.

> Ik ben geïnteresseerd < 

Vaak is het netwerk te verweven om het zelf regelmatig aan een test te onderwerpen. We lezen zelfs de zwakste foutsignalen uit.

> Ik ben geïnteresseerd < 

Wat is de huidige toestand van uw industrieel netwerk?

Als u deze vraag niet meteen kunt beantwoorden, boek dan gewoon de LAPP diagnostische dienst voor industriële netwerken. Implementeer vandaag nog de juiste voorzorgsmaatregelen! Wij controleren uw netwerk met gecertificeerde deskundigen, rekening houdend met de respectieve specificaties en normen.

Wat is de Health Check Service van LAPP?

Bij de Health Check Service gaat het erom uw machine- en productieoperators te ondersteunen bij het onderhoud van uw systeem. Zo krijgt u nauwkeurige inzichten in uw Ethernet- en PROFINET-systemen.

Dit zijn de diensten die door onze LAPP experts en partners worden geleverd:

 • Controle van de gezondheidstoestand van de passieve netwerktechnologie:
  • Hoe is de bekabeling geregeld?
  • In welke staat verkeert de verbindingstechniek in de besturings- of serverkast?
  • Hoe is de EMC-afscherming geconfigureerd?
  • Hoe beïnvloedt de mechanische belasting de componenten?
  • Zijn de componenten geschikt voor de toepassing?
 • Controle van de gezondheidstoestand van de actieve netwerktechnologie:
  • Hoe werkt de netwerkbewaking?
  • Hoe betrouwbaar stroomt het gegevensverkeer?
  • Wat is de kwaliteit van de transmissie?
  • Welke gegevenspakketten veroorzaken moeilijkheden?
  • Wat is de runtime variant (jitter)?
  • Welke firmware- en hardwareversies worden gebruikt?
 • Dreigende fouten of zwakheden opsporen
 • Huidige fouten opsporen en analyseren
 • Verbeteringen voorstellen
Tips van deskundigen:
1. Plan een controle van de communicatiekwaliteit onmiddellijk na de ingebruikneming van uw systeem.

2. Bovendien helpen regelmatige inspectiedata ook bij het onderhoud.

3. Gebruik Managed Switches. Deze maken een 10 maal snellere foutdiagnose en -detectie mogelijk. Zij brengen topologieën in kaart en verzamelen diagnostische gegevens. Laten we samenwerken om zwakke punten op te sporen!

Welke kritieke factoren hebben invloed op het machinenetwerk?

Ouderdom van de producten. Van producten die aan veel "stress" blootgesteld worden, is bekend dat ze nog sneller verouderen.

"Stress" omvat alle soorten mechanische belasting, zoals druk, buiging, torsie enz. Maar ook zeer lage en/of zeer hoge omgevingstemperaturen, vochtigheid en veelvuldige reinigingsprocessen met agressieve middelen leiden tot voortijdige veroudering van de apparatuur. Dit kan leiden tot een broze kabelmantel, beschadigde aderisolatie of zelfs een gebroken ader. Als de aarding van de producten en de bescherming tegen elektromagnetische interferentie suboptimaal of zelfs verkeerd ontworpen zijn, of als een ongeschikte netwerkconfiguratie tot een permanent hoge netbelasting leidt, "lijden" uw producten meer dan nodig is.

Bent u bekend met deze problemen?

LAPP PfeilvisualisierungEN

Hoe profiteert u van de Health Check Service van LAPP?

Na het uitvoeren van de Health Check Service profiteert u van een uitgebreide weergave van uw diagnostische gegevens.

U krijgt een gedetailleerd rapport over:

 • de netwerkcommunicatie (b.v. bezettingsgraad, foutstatistieken)
 • de netwerkconfiguratie (b.v. netwerktopologie met apparaat- en verbindingsoverzicht, firmware-versies)
 • de geautomatiseerde diagnostische berichten van netwerken en apparaten

Daarnaast ontvangt u ook:

 • een certificeringsrapport van de bekabeling voor de afzonderlijk geteste kabels
 • een controlelijst voor de naleving en verbetering van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • een rapport om eventuele zwakke punten te identificeren
 • optimalisatiemogelijkheden die geschikt zijn voor uw toepassing

En dan?

Geniet van een betere algemene doeltreffendheid van de uitrusting (OEE) door beter planbare onderhoudsmaatregelen en betrouwbaardere systemen, en dus lagere kosten.

Waarom is LAPP de juiste partner voor u?

Redenen om een succesvolle samenwerking met LAPP aan te gaan:

 • Wij hebben de deskundigheid om waarschijnlijke storings- en uitvalfactoren op te sporen tijdens de planning of inbedrijfstelling van machines.
 • Met onze meetinstrumenten en de nodige ervaring worden storings- en uitvalfactoren van problematische bestaande machines ter plaatse snel opgespoord. Wij volgen hiervoor systematisch beproefde checklists.
 • De Health Check Service biedt suggesties voor verbeteringen om zwakke punten te verhelpen waarvan u zich nog niet bewust bent.
 • Wij bieden niet-bindend geschikte alternatieve producten om uw probleem snel op te lossen.
 • Op de door ons geteste LAPP onderdelen gelden verlengde garanties.
 • U wordt volledig ontzorgd: LAPP draagt zorg voor de uitvoering van de Health Check Service. Zo kunt u zich richten op uw dagelijkse werk. 
 • Uw netwerk wordt gecontroleerd door gecertificeerde deskundigen, rekening houdend met de respectieve specificaties en normen.

Hier leest u hoe u gratis kunt deelnemen aan het proefproject van de Health Check Service van LAPP.

Wilt u ook profiteren van onze Health Check service? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om dit dienstenaanbod te testen en mee vorm te geven. Wij leren van uw eisen en behoeften en u krijgt gezondheidsstatus en advies & oplossingen van onze connectiviteitsexperts. 

Deze service is gratis en zonder verplichting.