Industrieel Ethernet

Industrieel Ethernet is de opvolger van het gebruikelijke ethernet uit de kantooromgeving en wordt primair voor de datacommunicatie in de industriële vormgeving gebruikt. Dat heeft goede redenen: zo ontstaat een naadloze netinfrastructuur, en dat in real-time.

De gebruiksgebieden zijn veelvoudig en gaan van het veld- en besturingsniveau via het MES/ERP-niveau tot het Manufacturing Execution System (MES) voor de coördinatie van opdrachten en de Enterprise Ressource Planning (ERP) voor de planning van het materiaal. Daarbij omvat de Industrial Ethernet Technologie een grote adresruimte voor deelnemers. Met IPV6-adressering kunnen netwerken met praktisch onbegrensde deelnemersaantallen worden gerealiseerd. Grote hoeveelheden gegevens kunnen tegelijkertijd met hoge snelheden tot 40 GB/s via koper overgedragen worden. Dat geldt ook voor de datacommunicatie over grote afstanden: via optische vezelkabels kunnen afstanden tot 80 km overbrugd worden. Via switches en routers worden netwerken op een eenvoudige manier uitgebreid en gesegmenteerd.

ETHERLINE IC BESCHNITTEN

Het verschil tussen ethernet en Industrieel Ethernet

Ethernet komt oorspronkelijk uit de kantoorcommunicatie en wordt op office-gebied meestal via stertopologie verbonden. Vanuit deze basistechnologie werd het Industrieel Ethernet ontwikkeld. Voor industrieel gebruik zijn real-timegebruik en betrouwbaarheid echter van doorslaggevend belang. Daarom werden componenten en protocollen ontwikkeld die een in tijd berekenbaar proces en redundantiemechanismes ter voorkoming van uitvallen leveren. De gegevenscommunicatie wordt dus niet onderbroken en uitvallen en stilstand worden geminimaliseerd. Industrial Ethernet wordt – zoals de naam al aangeeft – in de industriehal (veldniveau) ingezet en moet dus onder strenge eisen betrouwbaar werken. Onze Industrieel Ethernet-producten trotseren daarom niet alleen extreme temperaturen, stof en vochtigheid; ze zijn ook bestand tegen chemische of mechanische belasting.

Voordelen ethernet ten opzichte van veldbus

Industrieel Ethernet wordt in de industriële automatisering ingezet, wanneer de functionaliteiten van de veldbussen niet meer volstaan. Daarbij speelt niet alleen de dataoverdracht een grote rol. De ontvangen real-timegegevens maken een betrouwbare en moeiteloze netinfrastructuur via alle niveaus en systemen mogelijk. Onze PROFINET-producten zijn er daarom op gericht ook de grootste hoeveelheden data snel en efficiënt over te brengen. Een storingvrije communicatie wordt hier met een ringtopologie verzekerd. Zo kan het netwerk ook bij uitval van een switch gewoon doorwerken. Hoewel het adresbereik een nagenoeg onbegrensd deelnemersaantal omvat, kunnen alle netwerkdeelnemers ook tegelijkertijd grote hoeveelheden data versturen en ontvangen zonder dat het tot botsingen of storingen bij de communicatie komt. Industrieel Ethernet kan bovendien in verbinding met verschillende componenten, zoals koperkabels, optische vezelkabels of radiocommunicatie, gebruikt worden. Daarbij behaalt de overdracht via koperkabel lange afstanden volledig zonder kwaliteitsverlies. De gebruikte switches versterken de signalen steeds verder, zodat die niet verloren gaan.

Ethernet selector


Ethernet protocolstandaarden


Ethernet-toepassingen


ETHERLINE® ACCESS


PROFINET Fast Connect


LAN-Kabels