Kabelrecycling

Image staff Quality 5

Technologie en ecologie hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. Bij LAPP zijn we hier al jaren van overtuigd en we zijn ons als producent zeer bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu.

Kabelrecycling
Kabeloverschotten worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt. In overeenstemming met ISO 9001:2008 worden onze kabelresten op een zuiver mechanische manier ontmanteld. De herbruikbare bestanddelen worden gerecycled, de reststoffen deskundig verwerkt.

Milieuvriendelijke grondstoffen
In ons pakket van kabel- en toebehoren winnen halogeenvrije materialen steeds meer aan belang. Niet verwonderlijk, als je weet dat halogenen bijzonder schadelijk zijn voor mens en omgeving in geval van brand. Halogeenvrije materialen bieden bovendien uitgesproken voordelen bij de recycling. Al onze producten zijn vrij van asbest en CFK’s. Bij de productie van PVC-kabels worden loodhoudende stabilisatoren geweerd.

Innovatie voor het milieu
Sinds de ontwikkeling van de ÖLFLEX® NATUR (nu de ÖLFLEX® ROBUST) kunnen kabels ingezet worden in een omgeving waar ze in contact komen met plantaardige oliën en vetten.  

Milieu & productie
Onze productiefaciliteiten verwerken 98,5% van de kabelresten (rest- en testlengtes). Een warmtepomp zorgt voor het verwarmen van proceswater, dat later wordt hergebruikt.