CE

logo CE

De CE-markering op producten geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende normen binnen de EER (Europese Economische Ruimte).
CE staat voor Conformité Européenne. Het is geen keurmerk. Het is bedoeld om enerzijds de veiligheid van producten te garanderen, en anderzijds om deze producten zonder belemmering in de lidstaten te verhandelen of transporteren.

De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten die onder een van de Nieuwe Aanpak-richtlijnen vallen.

Met het aanbrengen van de CE-markering (zelfcertificering) geeft de producent of importeur aan dat hij voor het betreffende product een conformiteitverklaring heeft opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Enkele EG-richtlijnen voor CE-markering, volgens de Nieuwe Aanpak die betrekking hebben op onze producten:

Laagspanningsrichtlijn:
Producten bestemd voor nominaal 50-1000 VAC of 75-1500 VDC (2006/95/EG).

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC):
Apparaten die door elektromagnetische straling storingen kunnen veroorzaken of daardoor gestoord kunnen worden (2004/108/EG).

Apparatuur in explosieve omgeving (ATEX-95):
Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (94/9/EG).

 

Certificaat afgegeven door aangemelde instantie * CE markering
Vrijwillige markering in combinatie met verklaring overeenstemming laagspannings-Richtlijn (LVD) Verplicht
Markering uitgegeven door een geaccrediteerde organisatie, die door de fabrikant  uitgegeven "verklaring van overeenstemming"ondersteunt Eenvoudige verklaring zelf opgesteld door de fabrikant
Verschijnt slechts op goedgekeurde producten Verschijnt op alle producten
Bewijs dat het testen en certificeren is uitgevoerd door een onafhankelijk (derde partij) test laboratorium
Aangenomen dat testen zijn uitgevoerd, maar niet bewezen
Continue product en productietoezicht door onafhankelijke derde zolang de geldigheidsduur van het certificaat Geen markt voordeel; slechts een eigen verklaring van de fabrikant
De markering: een symbool voor veiligheid en naleving aan de koper en consumenten CE markering: Een symbool voor de handel met een vermoeden van overeenstemming

* Aangemelde instantie of 'Notified Body' zoals TÜV, UL, KEMA.