CENELEC

logo cenelec

Europese standaards (EN) zijn documenten die goedgekeurd zijn door een van de 3 Europese Standaards Organisaties: CENELEC (elektrisch), ETSI (Telecommunicatie) en CEN (de overige domeinen).

Binnen CENELEC beogen de leden, via EN standaards, een harmonisatie en vereenvoudiging in het gebruik van elektrische en elektronische componenten. Via Technical Committees (TC), Working Groups (WG) en Task Forces (TF) worden in consensus standaarden opgesteld.

CENELEC telt 31 leden (voor België: CEB/BEC – voor Nederland: NEN) die op hun beurt de implementatie van standaarden behartigen in hun land.

EN’s moeten overgenomen worden door alle leden in hun nationale standaards. Indien EN’s op bepaalde domeinen conflicteren met nationale standaards, moeten de nationale standaards aangepast worden. EN’s hebben absolute prioriteit boven lokale standaards.