China Compulsory Certification (CCC)

China Compulsory Certification (CCC) is een certificaat voor bepaalde producten die naar China uitgevoerd worden. Ook in dit specifiek geval heeft Lapp Groep passende oplossingen.

service ccc

LAPP kabels zijn, voor zover ze als afzonderlijke componenten beschouwd worden (d.w.z. niet als onderdeel van een machine of groter geheel) onderworpen aan de CCC certificeringplicht, tenzij ze voorwerp zijn van een uitzonderingsmaatregel of vrijstelling.

Geharmoniseerde kabels (HAR) moeten daarenboven CCC gelabeld zijn. Voor overige kabels, die geen IEC/HAR norm hebben, geldt ook de vrijstellingsregeling.

De CCC gecertificeerde producten zijn bij de Chinese douaneautoriteiten geregistreerd en worden aan de hand van een ‘zelfcertificeringsdocument’ van de importeur, samen met een catalogus- en datablad als dusdanig erkend.