Lloyd's

lloyd-s-register2019-seeklogo-01

Lloyd's: Type approval voor maritieme toepassingen

Lloyd’s Register, opgericht in 1760, houdt zich bezig met het opstellen van regels voor de controle op de zeewaardigheid van schepen en aanverwante installaties als drijvende dokken en schepenliften. De scheepvaartindustrie vaart er wel bij om schepen en offshore constructies van A tot Z te laten inspecteren en classificeren. Internationale wetgeving, technische eisen, (brand)veiligheid en omgevingsfactoren staan aan de basis van deze officiële keuring en validatie van schepen, inclusief hun essentiële en structurele onderdelen. De classificatie is dus meer in dan een administratieve aangelegenheid en gaat veel verder dan een ‘best practice’ aanbeveling zoals we wel eens in andere sectoren zien.

Regels en voorschriften
Classificaties, zoals Lloyds, worden vaak geëist door verzekeringsmaatschappijen, aangezien schepen en cargo een grote waarde vertegenwoordigen. Schepen kunnen toegang tot havens en waterlopen ontzegd worden als ze niet getest en gekeurd zijn door een bevoegde onafhankelijke derde partij. Maar bovenal geeft het de eigenaar van het schip de zekerheid dat alles veilig, betrouwbaar en wettelijk in orde is. Die zogenaamde derde partijen zijn verenigd in de IACS (International Association of Classification Societies) waar onder andere Lloyd’s, Bureau Veritas en DNV deel van uit maken. Hun wetten en normen dekken 90% van ’s werelds cargoverkeer.

Ten behoeve van de classificatie heeft Lloyd’s in de regels en voorschriften passende standaarden  gedefinieerd. Deze “Rules” bestaan uit de volgende zeven delen:

  • Deel 1: Algemene regels, het eigenlijke classificeren en periodiek onderzoek
  • Deel 2: Regels voor de fabricage, het testen en classificatie van materiaal
  • Deel 3: Scheepsstructuur - basis van structuur van het casco, langssterkte, boeg- en achterconstructies)
  • Deel 4: Scheepsstructuur (naar scheepstypen) - casco constructie-eisen voor het casco per scheepstype
  • Deel 5: Hoofd- en hulpmachinerie
  • Deel 6: Besturing, elektrische systemen, brandpreventie
  • Deel 7: Overige scheepstypen en installaties


Type approval van componenten – het gaat verder dan de grote constructiedelen
Zoals eerder vermeld controleert Lloyd’s van ontwerp, start van de bouw, het casco, de installaties en de
motoren. Maar de classificatie gaat verder dan het design en de constructie van het schip zelf: alle kritische,
essentiële en structurele onderdelen, inclusief de gebruikte materialen, moeten getest en gecertificeerd zijn
volgens dezelfde technische normen – in de industrie beter bekend als ‘Type approved’.

Dus ook montagesnoer? Je zou je kunnen afvragen of montagesnoer, als passieve component op het laagste niveau, een structureel onderdeel is van een schip.

Laten we het volgende voorbeeld nemen:
Montagesnoer wordt gebruikt in een besturingskast die verbonden is aan de ballastpompen van een schip. Die zijn essentieel voor de stabiliteit en dus zonder twijfel een structureel onderdeel hiervan. Dan is het van essentieel belang dat alle componenten die onderdeel hiervan uitmaken, moeten voldoen aan dezelfde relevante eisen. Dus, een Type approval op componentniveau ‘does matter’.

CE-markering
Dit betekent in dit geval dat een CE-markering niet voldoende is. De fabrikant verklaart daarmee namelijk
alleen dat het product voldoet aan de minimaal toepasbare wettelijke eisen. En Lloyd’s is een keurmerk van
een onafhankelijk test- en certificeringsinstituut, op basis van technische- en engineeringnormen, dat verder
gaat dan de wettelijke normen.

LAPP montagesnoer H05V2-K en H07V2-K

Deze installatiedraad heeft de testen volgens het Lloyd’s Register Type Approval System met glans doorstaan. De H05V2-K en H07V2-K onderscheiden zich door hun hogere maximale geleidertemperatuur van 90°C, waardoor de draden gevoelig meer belast mogen worden dan het conventionele montagesnoer met een maximale geleidertemperatuur van 70°C. (17A t.o.v. 10A voor een 2,5 mm² montagesnoer). De H05V2-K & H07V2-K zijn vanaf 15 juli 2019 direct uit voorraad leverbaar in handzame en stapelbare doosjes of in een grote kartonnen doos. Uiteraard voorzien van het Lloyd’s keurmerk.