NFPA 79

De NFPA79 verzamelt alle eisen en richtlijnen voor de veilige elektrotechnische uitrusting van machines die in de VS en Canada in gebruik worden genomen. Aangezien certificering een belangrijk onderdeel van de wetgeving en voorschriften is, heeft de Lapp Group daartoe een uitgebreid gamma opgezet. 
Safety first - het voordeel van gecertificeerde producten
Voor apparaten en machines in de VS en Canada gelden de standaards van de NFPA (National Fire Protection Association).

De NFPA79 verzamelt alle eisen en richtlijnen voor de veilige elektrotechnische uitrusting van machines die in de VS en Canada in gebruik worden genomen. Aangezien certificering een belangrijk onderdeel van de wetgeving en voorschriften is, heeft LAPP daartoe een uitgebreid gamma opgezet.

Safety first - het voordeel van gecertificeerde producten
Voor apparaten en machines in de VS en Canada gelden de standaards van de NFPA (National Fire Protection Association).

Alle componenten die in machines en apparaten gebruikt worden, waaronder ook kabels, wartels en connectoren, worden aanvaard indien ze getest en gecertificeerd zijn voor de toepassing in kwestie (Intended Use). Een component met zulke goedkeuring (via label) impliceert conformiteit met de toepasbare normen en standaards en ruimt geld- en tijdrovende obstakels mbt ingebruikname uit de weg.
Voor deze aparte marktbenadering heeft LAPP, buiten de geldende Europese normen, een uitgebreid pakket kabels, draad, wartels en connectoren met de daartoe verplichte Amerikaans-Canadese normen.

Belangrijke veranderingen
Machinebouwers en installateurs met focus op de Amerikaans-Canadese markt moeten terdege rekening houden met de actuele aanpassingen in de NFPA79 die betrekking hebben op draad en kabels. We lichten graag even toe:

De rode kaart voor AWM-draad en kabels
De actuele editie 2007 van de NFPA79 verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van AWM kabels (UL recognized) in industriële machines. Enkel machines die uitgerust worden met „Listed“  kabels (UL listed) voldoen aan de eisen voor ingebruikstelling. Voor de betrokken bedrijven betekent dit: omschakelen op verschillende niveaus: ontwikkeling – planning – productie. Machines die niet conform de richtlijnen uitgevoerd worden, worden dan ook niet vrijgegeven met alle gevolgen vandien: hoge ombouwkosten, penaliteiten mbt te late levering. Bovendien komt dit het imago van het bedrijf en het vertrouwen naar bestaande en potentiële klanten niet ten goede.

Uitzonderingen: voorzichtig benaderen
De nieuwe richtlijnen laten enkele uitzonderingen toe, die het gebruik van AWM kabels toelaten. Het betreft hier uitzonderingsmaatregelen die geval per geval bekeken worden en die door een NRTL (certificeringsorganisatie) en/of een AHJ (Authority Having Jurisdication) bekrachtigd of goedgekeurd kunnen worden. In elk geval blijven het uitzonderingsmaatregelen, waardoor er een zekere mate van onzekerheid is tot de ingebruikname met de mogelijkheid dat de machine alsnog afgekeurd wordt.

Groen licht voor UL Listed producten
Gouden regel:  Safety first! De kortste en meest veilige weg naar goedkeuring is het gebruik van UL Listed producten. In de productomschrijvingen in de catalogus kan je snel zien of de kabel in kwestie een UL Listing heeft. In de online catalogus is het nog makkelijker: via een checkbox kan je filteren op UL Listed of UL Recognized producten.