RFID

LAPP producten leren spreken met RFID. RFID staat voor "Radio Frequency Identification". Het is een technologie, gebaseerd op radiogolven, om van een afstand informatie op te slaan en te lezen van zogenaamde RFID-"tags" die op of in objecten zitten.

service rfid

RFID-technologie  in kabels en connectoren
De voordelen van RFID kunnen nu ingezet worden in kabels en connectoren.
RFID-Tags en RFID-Sensoren worden bij de productie in de producten in kwestie geïntegreerd. De productgebonden, en vaak noodzakelijke eigenschappen blijven behouden. Daarenboven krijgt het product nu een eigen identiteit: het is ten allen tijde herkenbaar, gegevens te dragen en te laten uitlezen.
De toepassingsmogelijkheden zijn legio: identificatie, materiaalbeheer voor de supply chain en productieprocessen, energiemonitoring, meting van klimatologische omstandigheden (temperatuur, vochtigheid) enz.

Een greep uit de mogelijkheden van RFID:
• RFID-tags zijn klantspecifiek en toepassingsgericht (her)programmeerbaar
• Perfect mee integreerbaar in het productieproces
• Betrouwbare meting van fysische parameters (temperatuur, rekbaarheid, vochtigheid)
• Wereldwijd inzetbaar (universele protocollen)
• Voorraadbeheer wordt geoptimaliseerd