Metermarkering op kabels

Lengte- of meteraanduidingen zijn vier-cijferige combinaties van getallen die met 1 per meter worden verhoogd. Het begin van de telling is willekeurig. Metermarkeringen moeten worden opgevat als lengtemarkeringen, zijn slechts een hulpmiddel (bv. voor een eenvoudige meting of voor het bepalen van de resterende lengte) en worden niet metrisch geregistreerd. Er wordt gestreefd naar een nauwkeurigheid van ± 1%. Vanzelfsprekend gebruiken we gekalibreerde kabelmeetapparatuur om de exacte (rest-/leverings-) lengte te bepalen. Aangezien er vaak geen gekalibreerde meetsystemen worden gebruikt voor metermarkering, zijn onnauwkeurigheden in metermarkering geen defect.