12 theses voor de toekomst van LAPP

GR Lapp 06 Zwoelf Thesen

Door Georg Stawowy en Patrick Olivan, LAPP

Prognoses zijn lastig, vooral als ze over de verre toekomst gaan – Niels Bohr zou dat gezegd hebben, maar ook Karl Valentin, Mark Twain, Winston Churchill – de lijst met namen is groot. Wie het ook gezegd heeft, hij had gelijk. En toch is precies dat wat ten grondslag ligt aan innovatiemanagement: mogelijke, en vooral waarschijnlijke, ontwikkelingen voorspellen en daaruit richtlijnen afleiden en werkgebieden bepalen.

Dat voorspellingen moeilijk te maken zijn, heeft een veelvoud aan redenen. Enerzijds moeten aannames genomen worden, hoe de huidige trends of paden zich hoogstwaarschijnlijk verder ontwikkelen. Anderzijds is er bij de meeste trends ook een tegentrend, die de trends afremt of juist omkeert. Bij de trend van de mobiliteit bijvoorbeeld, waarbij we ons steeds vaker tussen verschillende gebieden over de hele wereld bewegen, bestaat er ook een tegentrend in het thuisland, waar we altijd graag een thuis en geborgenheid te vinden. Of bij de trend van digitalisering, waarbij ons leven steeds meer op het internet plaatsvindt, bestaat de tegentrend bedachtzaamheid, waarbij we ons tegen de toenemende technologisering willen weren, en de natuur meer op de eerste plek willen zetten.

Bij LAPP hebben we ons over de toekomst gebogen, waarbij we de methodiek van de retropolatie gebruikt hebben. Daarbij wordt een tijdsprong naar het jaar 2050 gemaakt en vanuit dat jaar wordt teruggekeken naar de nabije toekomst in 2030. Zo ontstaan nieuwe perspectieven waarbij het verleden niet simpelweg in de  toekomst overgaat (extrapolatie), maar waarbij het juist mogelijk is vrijer en radicaler met de toekomst om te  gaan. Het begon er bij de methodiek mee om in 12 toekomststudies te analyseren, hoe het jaar 2050 eruit zou zien. Daarbij hebben we de onderliggende megatrends eruit gefilterd en verzameld. Per trend hebben we verschillende scenario’s opgemaakt en het voor LAPP meest relevante scenario gekozen. De som was een verzameling relevante scenario’s in het jaar 2050. Het gaat er dus niet om, de toekomst exact te voorspellen, maar om oriëntatiepunten te bepalen, die het mogelijk maken innovatiegericht te plannen en te focussen.

Op basis daarvan heeft de directie nagekeken, wat de implicaties zijn voor LAPP in 2030. Daarbij vond de eigenlijke retropolatie plaats, dus uitgaande van scenario’s in 2050 werd teruggekeken en afgeleid wat dat voor 2030 zou betekenen. Daarbij heeft de directie 12 theses bepaald en geprobeerd die zo precies mogelijk voor LAPP te formuleren. De volledige theses zijn niet voor de openbaarheid bedoeld, maar kort gezegd, komt het hierop neer.

Wat zijn de 12 Thesen?

1. Handel gebeurt meer en meer online
Al verschillende jaren maken digitale handelskanalen een wezenlijk deel van de omzet voor LAPP uit, en dat aandeel zal sterk toenemen – via eigen platforms zoals de webshop en EDI, en in de toekomst vermoedelijk ook via open platforms. Hier is het belangrijk de juiste balans te vinden.

2. Klantenbenodigdheden worden digitaal bepaald en overgebracht
Nieuwe digitale technologieën maken het mogelijk, de benodigdheden voor de klanten digitaal te herkennen
en in een bestelling om te zetten. Menselijke input is steeds minder vaak nodig. Intelligente systemen zoals
het LAPP e-Kanban of de Smart Cable Drum kunnen 100 procent zelfstandig bestellingen uitvoeren – dat
maakt het voor inkopers en distributiemedewerkers mogelijk, om zich met waardecreatie bij andere thema’s
bezig te houden.

3. Geen kabel zonder gegevens
Iedere machine en ieder actief component zal in de toekomst een eigen IP-adres hebben. Dat betekent, dat ieder component in een netwerk zit, bereikbaar is en kan worden bediend. Daaruit leiden wij af, dat er geen specifieke stroomkabel meer zal zijn; iedere kabel zal ook gegevens overdragen.

4. Draadloze technologieën zijn vanzelfsprekend onderdeel van onze verbindingsoplossingen 
Draadloze technologieën bieden talloze nieuwe mogelijkheden – bijvoorbeeld op het gebied van mobiele machines. LAPP als aanbieder van verbindingsoplossingen moet dat ook aan kunnen bieden.

5. Miniaturisering maakt compactere, lichtere verbindingsoplossingen noodzakelijk
De miniaturisering gegevensverwerking is niet te stoppen: chips, sensoren en machines worden steeds kleiner en steeds performanter. Daarbij horen ook kleinere kabels, steekverbindingen en andere verbindingscomponenten.

6. Customizing vereist hoge flexibiliteit bij de bevoorrading
De klant verwacht in toenemende mate aangekochte producten specifiek aan zijn wensen aan te kunnen passen – zoals verpakking, design, karakteristieken, etc.). Sommige klanten stelle hoge eisen aan individualisering, anderen stellen meer eisen aan snelheid. Dat vereist onder andere een gesegmenteerde en gedifferentieerde supply chain.

7. Radicaal kortere tijd tussen bestelling en levering
Productiecycli en logistiek worden steeds flexibeler en sneller. Dat zorgt voor een enorme inkorting van de levertijden.

8. Tot 80% van de bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd
Gezien door individualisering de complexiteit toeneemt, is het nodig om efficiënter te werken, om de toename van de kosten op te vangen. Dat wordt gerealiseerd dankzij digitalisering, ofwel door online-configuratie ofwel door een automatische bestelling-naar-productie interface.

9. Modularisatie van de producten
Een andere hefboom om individualisering economisch uit te spelen, is modularisatie. Met modulaire opbouw  van producten kunnen ook bij kleine loten schaalvoordelen behaald worden.

10. Geen verkoop zonder duidelijk recyclageproces
Duurzaamheid en recyclage zullen een centrale rol gaan spelen. Beslissingen om een aankoop te doen worden in toenemende mate genomen afhankelijk van het recyclageproces. Bovendien noopt de beperktere beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen tot recyclage.

11. Activiteiten concentreren zich in toenemende mate op Azië
Door de sterk groeiende bevolking in de Aziatisch-Pacifische regio en de sterk groeiende welstand van de
middenklasse („The next Billion“) zal de economische kracht van India en China buiten proportie toenemen.
Bovendien verwachten we, dat de ASEAN economische ruimte qua economische kracht sterk zal komen
opzetten. Indonesië kan in 2050 weleens een van de tien grootste economieën ter wereld zijn. Daarom
moeten we onze aanwezigheid in Azië verder ontwikkelen en opbouwen, om deze markten overeenkomstig te
kunnen bedienen.

12. Verschuiving van competenties naar IT
Digitalisering zet nieuwe maatstaven over welke competenties en kunde in onze organisatie beschikbaar moeten zijn. De scheiding tussen business en IT, zoals voordien gebruikelijk was, houdt in de toekomst geen stand. Iedereen binnen het bedrijf zal zich meer en meer met IT-thema’s bezig moeten houden. Het wordt daarom een centrale competentie om de mogelijkheden en processen rond digitalisering te kennen en die gestalte te kunnen geven.

Deze 12 theses zijn een combinatie van een terugblik uit het jaar 2050 en een voorspelling uit het heden, om de vereiste handelingen voor de komende jaren op te tekenen. Deze toekomstbeelden dienen als abstracte leidraad bij de verwerking van de volgende strategische cyclus van LAPP. Zo zorgen we ervoor dat de relevante toekomstige thema’s aan bod komen bij de strategische ontwikkeling.