Ambidexteriteit bij LAPP - Interne innovatie

Tegenwoordig is het vermogen om te innoveren een van de belangrijkste succesfactoren voor ondernemingen. De markt verwacht steeds meer gepersonaliseerde producten en diensten. Zakelijke klanten zijn voortdurend op zoek naar disruptieve oplossingen om de concurrentie een stap voor te blijven. Leveranciers reageren hier op verschillende manieren op. Sommigen zien agile werken als een tovermiddel en leggen het concept op aan iedereen in het bedrijf, of het nu bij hun werkgebied past of niet. Anderen creëren innovatielabs, werken samen met start-ups of nemen ondernemers in dienst die innovatieverantwoordelijkheden op zich nemen, waarbij innovatie volledig wordt losgekoppeld van de dagelijkse gang van zaken en de betrokken werknemers. Een spannend alternatief concept is ambidexteriteit - het vermogen van organisaties om tegelijkertijd efficiënte dagelijkse activiteiten en innovatieve methoden te bevorderen. Patrick Olivan, innovatiemanager bij LAPP, schreef zijn doctoraalscriptie over dit organisatieconcept. Hij is van mening dat dit veelbelovende principe al op veel gebieden realiteit is bij de wereldmarktleider voor verbindingsoplossingen, wat het bedrijf een duurzaam concurrentievoordeel oplevert.

ege staw-olivan 1

"Ambidexteriteit geeft aan waar je wendbaar moet zijn en actief moet opereren en onderzoek moet bevorderen, en waar je beter binnen het kader van je gevestigde processen kunt blijven", legt Patrick Olivan uit. Ambidexterity, een organisatietheorie die in 1996 voor het eerst werd verkondigd door Tushman en O'Reilly, wint steeds meer aan belang. "Conventionele organisatietheorieën zijn 80 tot 100 jaar oud en zijn in de loop der tijd nauwelijks veranderd", zegt Olivan. "Door de manier waarop bedrijven en markten zijn veranderd, hebben ze tegenwoordig nog maar een beperkte relevantie voor de totale organisatie." Hetzelfde geldt voor agile werken, een belangrijke trend van de laatste jaren. "Het is vaak gezien als een wondermiddel, maar is niet altijd effectief, bijvoorbeeld in de productie en kwaliteitszorg." In plaats daarvan moeten bedrijven en organisaties volgens het ambidexteriteitsprincipe elk proces onder de loep nemen om te beslissen of het al dan niet het meest zinvol is om in te zetten op een agile of een efficiëntiegedreven aanpak. Tegelijkertijd moeten werknemers ook bij innovatieprocessen worden betrokken als onderdeel van hun dagelijkse werk, om interne expertise te ontwikkelen en te vergroten en voortdurende vooruitgang te stimuleren.

Interdisciplinaire innovatieprojecten

Bij LAPP is dit concept volgens Patrick Olivan op veel gebieden realiteit, bijvoorbeeld in de vorm van innovatieprojecten waarbij geselecteerde medewerkers van verschillende afdelingen zoals marketing, verkoop, logistiek, ontwikkeling en productie betrokken zijn. Een dag per week zetten zij hun dagelijkse werkzaamheden opzij om problemen van klanten aan te pakken en onder begeleiding van innovatie-experts met creatieve oplossingen te komen. "Dit vraagt veel van de betrokken mensen", zegt Olivan. "Ze moeten meteen van het een op het ander kunnen overschakelen, experimenteren en omgaan met onzekerheid." Maar het proces heeft zeker voordelen voor zowel de werknemers als het bedrijf. "We stellen onze medewerkers in staat om innovatief te denken en te handelen. De projecten resulteren ook in contacten en banden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen en die komen van pas in onze dagelijkse gang van zaken."

Een kwestie van cultuur

"Bij LAPP zijn de omstandigheden echt bevorderlijk voor dit soort methodes, omdat de bijbehorende bedrijfscultuur echt wordt gesteund door het senior management", meldt Patrick Olivan. "Een echt belangrijk element is dat experts zeer gewaardeerd worden - ze kunnen over hiërarchische niveaus heen betrokken worden en het senior management luistert naar hen." Dit creëert een sfeer waarin een "why notter" kan gedijen. Dat is de term die Patrick Olivan en zijn manager Georg Stawowy gebruiken voor mensen die bereid zijn om voorbij een focus op problemen en twijfels te stappen en na te denken over oplossingen die afwijken van de beproefde status quo. "Dat is precies wat je nodig hebt om innovatie te laten werken - de bereidheid om een idee verschillende ontwikkelingsstappen te laten doorlopen zonder zeker te weten of het de 'juiste' oplossing is, totdat je een prototype hebt dat werkt. Het is beter om iets dat je al hebt te optimaliseren of te verzachten dan eindeloos te discussiëren over iets dat nog niet eens begonnen is." Net zo belangrijk is het om voortdurend naar de klant te luisteren - niet om simpelweg technologieën te pushen omdat het kan, maar om problemen op te lossen waar de markt zich daadwerkelijk zorgen over maakt. Patrick Olivan vat samen: "Dat is precies wat we doen in onze innovatiesessies - het is wat ons onderscheidt van anderen, omdat het altijd van binnenuit LAPP komt en ertoe bijdraagt dat LAPP zichzelf voortdurend vernieuwt en ontwikkelt."