Drie lessen uit de crisis – verder dan digitalisering

Door Georg Stawowy, lid van de raad van bestuur voor Innovatie en Technologie, Lapp Holding AG.

De digitalisering zal versnellen als gevolg van de Covid_19 pandemie - het virus als katalysator voor digitale transformatie. Dit is tegenwoordig vaak te horen en er is zeker veel voor te zeggen. Bij LAPP ervaren we het ook direct wanneer we vanuit ons thuiskantoor ineens bestuursvergaderingen houden via een videoconferentie of intern systematisch informatie verspreiden via een online trainingsplatform met webinars. Als aanbieder van connectiviteitsoplossingen is digitalisering een belangrijke drijfveer voor onze core business, en als Chief Technology Officer is dat voor mij een zaak van grote persoonlijke zorg. Tegelijkertijd was ik er al voor de crisis van overtuigd dat digitale transformatie niet het enige is dat verandering teweeg kan brengen en dat analoog zijn rol zal blijven spelen. De ervaring van de Corona-crisis zal de digitalisering ongetwijfeld versnellen - maar we zullen ook voelen wat we missen als we alleen in het thuiskantoor werken.

Van wat we nu meemaken, leren we bij LAPP drie belangrijke lessen die slechts marginaal verband houden met digitalisering:

  • Decentralisatie stelt ons in staat om flexibel en adequaat in te spelen op het onvoorspelbare.
  • We kunnen gerust stellen dat de dynamiek van de wereldwijde gebeurtenissen ons allemaal heeft overweldigd. Vooral de faseverschuiving in de manier waarop verschillende landen worden beïnvloed, speelt hier een rol. Is in het ene land de piek gepasseerd, dan kan in het andere land de curve pas echt beginnen op te lopen. Tegelijkertijd verandert de acute informatiesituatie bijna elk uur. Bij LAPP heeft dit geleid tot een sterke toename van het aantal coördinatiebijeenkomsten - vrijwel natuurlijk. Communicatie met en tussen het bestuur, de afdelingen en de regio's is in zo'n situatie essentieel.
  • Maar we hebben gemerkt dat de snelheid van de gebeurtenissen zo hoog is dat centrale aansturing alleen niet zou werken. Bij LAPP is decentralisatie inherent aan het systeem. Dit helpt ons nu om besluitvormingsbevoegdheden te delegeren naar de plaats waar beslissingen moeten worden genomen. Verschillende landen hebben verschillende manieren en vereisten om met deze crisis om te gaan. En lokale managers hebben in hun "microkosmos" de nodige manoeuvreerruimte nodig om in elk geval de juiste oplossing te vinden. Bij LAPP cultiveren we al vele jaren de aanpak van 'centrale coördinatie en gedecentraliseerd ondernemerschap' - en daar profiteren we nu van. Omdat we hebben ontdekt dat waar mensen eenvoudig worden gemaakt, ze de motivatie ontwikkelen om op eigen initiatief, op basis van lokale omstandigheden, oplossingen te ontwikkelen die daadwerkelijk voldoen aan individuele eisen. Of het nu de lokale directeur in Azië is die in een vroeg stadium vraagt om gezichtsmaskers, de collega die op eigen initiatief content ontwikkelt voor relevante webinars, of medewerkers met 3D-printervaring die nadenken over het produceren van vizieren ter bescherming tegen virussen.

Het is prachtig als je de supply chain wereldwijd kunt beheren via een uniform ERP-systeem. En om goederen te blijven bestellen via het online platform. Maar de lokale units met hun toegewijde medewerkers houden het wiel draaiende. Een robuuste supply chain voor de hele wereld moet verstandig verbonden zijn, en daarvoor moet je, met alle decentralisatie van de beslissingsbevoegdheid, uit het perspectief van het land komen en denken voor de globale groep.

2004014 Corona menschlicheKontakte

Een gemeenschappelijke set van waarden houdt een bedrijf stabiel

In de crisis worden loyaliteit en cohesie een belangrijke factor van stabiliteit. Hoe betreurenswaardig de huidige situatie ook is - we maken samen een emotionele beweging mee: het maakt niet uit waar we wonen en in welke positie we werken. Zoals Martin Luther King zei: "We zijn misschien allemaal op verschillende schepen gekomen, maar we zitten nu in hetzelfde schuitje". En ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om ons op de juiste koers te houden. Dit vereist een cultuur van openheid en vertrouwen in en van onze medewerkers die hen in staat stelt om het grote geheel te zien en actie te ondernemen waar zij een kans zien om dat te doen. Waar we nu al jaren mee bezig zijn, is de moeite waard: "One LAPP".

In het project "One LAPP" ontwikkelen we in culturele teams de voorwaarden voor een open samenwerking tussen mensen die bepaalde basiswaarden delen. Dit werpt nu zijn vruchten af. De LAPP waarden zijn ons kompas dat zorgt voor oriëntatie en veiligheid, vooral in onzekere, nevelige tijden. We herkennen dat duidelijk: Sommige dingen kunnen niet gedigitaliseerd worden. Digitalisering is het medium. Maar het potentieel komt van individuen die dit medium met initiatief en intelligentie gebruiken en het in gang zetten in het menselijke netwerk.

De mens is en blijft de succesfactor

Waar ik me op dit moment het meest van bewust ben, is onze basisbehoefte aan persoonlijkheid. Veel dingen kunnen geautomatiseerd worden, in de toekomst ook door kunstmatige intelligentie. Maar het is de mens met zijn emoties en zijn ethiek die de wereld, die door steeds meer machines is afgekoeld, de moeite waard maakt om in te leven.

Om niet verkeerd begrepen te worden: Natuurlijk, digitalisering helpt ons met alle dingen die ik net besproken heb - het brengt mensen over de hele wereld dichter bij elkaar. En het stelt ons in staat om onze klanten betere diensten aan te bieden, zoals een e-shop of aanvullende digitale diensten. Vooral in de huidige crisis worden de voordelen van de digitale wereld duidelijk, waardoor de dagelijkse gang van zaken daar blijft waar het in het verleden misschien is gestopt.

Het is goed denkbaar dat dit ervoor zorgt dat bedrijven zich nu nog meer dan voor de crisis gaan richten op digitalisering. Het is geweldig dat onze klanten via hun smartphone gemakkelijk kabels en andere producten online kunnen bestellen. Maar waarschijnlijk kunnen ze dat ook elders doen, of zullen ze dat binnenkort kunnen doen. Wat wij van onze klanten verdienen is het feit dat wij door persoonlijk contact met toegewijde medewerkers de zorgen van onze klanten begrijpen en de juiste oplossingen en diensten voor hen ontwikkelen. En het feit dat we produceren en leveren waar onze klanten zijn, in 40 landen. Zelfs in een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt, is het deze nabijheid, het vermogen om te leveren en de persoonlijke relatie met de klant die het verschil zal maken. Onze slogan "Reliably connecting the world" omvat technische oplossingen en menselijke expertise.

De huidige situatie toont dit aan: Digitalisering is slechts één van de fundamenten voor procesmanagement - persoonlijk contact met klanten, partners en collega's is en blijft de beslissende factor voor het succes van een onderneming.

Dus als je het nu alleen nog maar over digitalisering hebt, denk je te kort door de bocht - het is gewoon de natuurlijke basis. Het is goed dat we sneller op dit fundament voortborduren. Maar veel belangrijker is wat en hoe we samen op dit fundament bouwen. Als bedrijf en als wereldwijde samenleving.