LAPP pilot project: Plantendiversiteit ontdekken met bijen

Wereldwijd constateren deskundigen al enkele jaren een dramatische achteruitgang van insecten. Vooral wilde bijen worden hierdoor getroffen. Monoculturen, pesticiden, milieugif, ziekteverwekkers en de vernietiging van leefomgeving dragen in toenemende mate bij tot de dood van insecten. De gevolgen zijn dramatisch omdat bijen met ongeveer tweederde van de bestuivingsproductie tot de belangrijkste bestuivers van planten behoren. Omgekeerd betekent dit dat tal van landbouwgewassen niet langer zonder hen kunnen worden bestoven. Niet alleen zouden er minder groenten en fruit zijn, maar ook minder planten die voedsel en onderdak bieden aan veel dieren. Ons hele ecosysteem en de biodiversiteit zouden worden verstoord.

LAPP-Bienen-Titel-1500x740-1-1440x710

De afname van de plantendiversiteit is ook te zien in de groene ruimten rond het hoofdkantoor van LAPP: "Als kinderen huppelden we vroeger door de kleurrijke bloemenweiden achter onze kabelfabriek. Tegenwoordig bloeien er steeds minder bloemen. Dat moeten we tegengaan. De diversiteit van planten en dieren is uiterst belangrijk voor het behoud van onze ecosystemen", legt Andreas Lapp, voorzitter van de Raad van Bestuur van LAPP Holding AG, uit.

Maar wat kan er gedaan worden om weer een duurzame leefomgeving voor bijen te creëren? Ook hier wil LAPP zijn steentje bijdragen aan het vinden van een oplossing. In het voorjaar van 2021 werden op initiatief van LAPP twee bijenvolken gevestigd in een bloemenweide achter het industrieterrein Vaihingen/Möhringen, waar het bedrijf zijn hoofdvestiging heeft. Met behulp van de meer dan 40.000 bijen die daar leven en moderne technologie zal nu in een proefproject ook de biologische diversiteit op het industrieterrein rond de hoofdvestiging van het bedrijf worden onderzocht.

Dit proefproject is opgezet door de Belgische start-up BeeOdiversity. Zij leggen zich toe op de ontwikkeling van ecologische oplossingen die gericht zijn op het behoud of het herstel van de biologische diversiteit. In dit proefproject leveren de bijen de basis voor het verzamelen van gegevens door stuifmeel te verzamelen: door naar verschillende bloemen te vliegen, verzamelen de bijen verschillende soorten stuifmeel. Uit dit stuifmeel kan veel informatie worden afgeleid, zoals de diversiteit van de planten en de verontreiniging door milieuverontreinigende stoffen of andere stoffen zoals pesticiden in het gebied waar de bijen vliegen.

De oprichters van BeeOdiversity hebben een proces ontwikkeld om het door bijen verzamelde bloemstuifmeel te analyseren en daaruit aanbevelingen af te leiden voor maatregelen om het aantal bloeiende planten te vergroten en zo habitat te creëren voor bestuivende insecten. De stuifmeelmonsters worden geëvalueerd met behulp van een speciaal ontwikkelde analysesoftware.

Tot oktober van dit jaar zal regelmatig stuifmeel van twee LAPP-bijenkasten worden verzameld en getest. "De eerste keer dat we het stuifmeel verzamelden was begin juni, toen de robinia's, bramen en korenbloemen nog in bloei stonden, en nu komen de lindebomen en klaver erbij", meldt Tobias Miltenberger, van het Outdoor Institute for Ecological Beekeeping, die beide bijenvolken onder zijn hoede heeft.

Op basis van de stuifmeelevaluatie door BeeOdiversity zal een rapport worden opgesteld over de status quo van de biodiversiteit in het onderzochte gebied en zullen aanbevelingen worden gedaan voor maatregelen op het gebied van duurzaam vastgoed en ruimtelijke ordening. Doelgerichte maatregelen, zoals vergroening van de gevels van gebouwen of speciale bloemenmengsels voor groene planten, zijn bedoeld om de biodiversiteit in het industriegebied te bevorderen - een essentiële bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Leuk om te vermelden is dat de bijenkasten kunstzinnig zijn versierd door kinderen van kinderdagverblijf Steppkes, waar ook kinderen van LAPP-medewerkers worden opgevangen. Er is echter nog geen honing "geoogst". "De jonge bijenvolken bouwen momenteel hun eigen honingraten. Ze hebben de honing eerst voor zichzelf nodig. En omdat het de afgelopen weken zo koud is geweest en zoveel heeft geregend, moest ik de bijen zelfs elke week bijvoeren met biologische suikerstroop", legt imker Tobias Miltenberger uit. We zullen dus tot volgend jaar moeten wachten op de honing van de LAPP-bijen.