Open Standards

Overbrugging met open standaarden

Het is moeilijk voor te stellen: wonen in een fort omringd door een diepe gracht en een ophaalbrug moeten laten zakken voor elk contact met de buitenwereld. In zo'n geïsoleerde samenleving zijn de netwerkmogelijkheden vrij beperkt, omdat uitwisseling alleen mogelijk is binnen het eigen systeem. Welkom in de wereld van de eigen netwerken.

Open_Standards_LAPP_Benelux

Gegevens kunnen op twee manieren worden uitgewisseld: met propriëtaire systemen of met open standaarden. In een propriëtair systeem hebben lokale beheerders en gebruikers geen inzicht in de broncode die ze gebruiken. De software is in wezen een zwarte doos. Het maakt niet uit wat het expertiseniveau van de gebruiker is, ze kunnen geen wijzigingen aanbrengen in propriëtaire systemen, geen beveiligingslekken dichten of de gebruikte oplossing verder ontwikkelen. Ongeacht de licentiegever kennen de gebruikers de taal van hun software niet.
In tegenstelling tot propriëtaire software maakt een open source-oplossing het mogelijk om IT onafhankelijk van de fabrikant op maat te maken. Open systemen hebben nog een ander duidelijk voordeel: ze maken het mogelijk om allerlei gegevens vrijelijk te delen met anderen, zonder enige verandering, wat fundamenteel de kerngedachte van Industry 4.0 is. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de verschuiving van propriëtaire standaarden het onderwerp netwerken in de industrie een extra impuls zal geven", zegt Ralf Moebus, hoofd Product Management Industriële Communicatie bij LAPP.

De fabrikantonafhankelijke uitwisseling van gegevens - Industry 4.0-communicatie - is geen abstract toekomstig concept. In feite is het hier al met de open interface-standaard "Open Platform Communications Unified Architecture" OPC UA. OPC UA kan gebruikt worden om zowel het transport van machine-to-machine data als de interfaces en semantiek van data te beschrijven. De overkoepelende architectuur is servicegericht en maakt het mogelijk om componenten, machines en systemen flexibeler te laten werken. Ze zijn niet alleen geconfigureerd en geprogrammeerd voor een specifieke productietaak, maar bieden in plaats daarvan hun basiscapaciteiten als diensten aan - waardoor de mogelijkheden van hun "orchestratie" enorm worden uitgebreid. Bovendien..: OPC UA standaardiseert industriële connectiviteit en zorgt voor interoperabiliteit tussen producten van verschillende fabrikanten. Een uniforme standaard betekent dat gebruikers niet langer te maken hebben met een groot aantal verschillende protocollen, wat de inspanning die nodig is voor de opleiding en het onderhoud van de technologieën vermindert. Bij de planning en implementatie van industriële netwerken is het niet nodig om de verschillende protocollen te vertalen.

Het succes van Industry 4.0 zal afhangen van hoe goed we met elkaar netwerken. Dit kan niet in forten, maar alleen in open standaarden. De OPC Foundation, een wereldwijde non-profit organisatie die het platform coördineert en ontwikkelt, heeft de ophaalbrug verlaagd om de diepe kloof tussen eigen netwerken te overbruggen, in nauwe samenwerking met gebruikers, fabrikanten en onderzoeksinstellingen.