Voorspellend onderhoud voor uw kabels

Als experts op het gebied van verbindingstechnologie hebben wij ons beziggehouden met het thema voorspellend onderhoud om oplossingen te ontwikkelen voor de voorspelbaarheid van de levensduur van kabels en draden in industriële omgevingen.

Vooral bij bewegende en gedwongen geleide industriële toepassingen, zoals in een kabelrups, worden kabels blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. In robottoepassingen treden ook torsiekrachten op. Hoewel de kabels speciaal zijn ontworpen voor dit type belasting, worden ze nog steeds beschouwd als een slijtvast onderdeel. Ondanks dit alles zijn goede kabels bestand tegen enkele miljoenen buigcycli, maar ze moeten uiterlijk worden vervangen omdat de toepassing anders kan uitvallen: dit resulteert in ongeplande uitval van de machine.

Onze oplossing voor ETHERNET-kabels: De LAPP Predictive Maintenance Box

LAPP presenteerde het eerste concept al op de Hannover Fair 2019, nu kan het worden gebruikt als een 'close-to-production' prototype: de Predictive Maintenance Box, kortweg PMBx, is klein, compact, robuust en kan ook flexibel worden geïntegreerd in bestaande systemen. Het rapporteert tijdig wanneer een ETHERNET-kabel op het punt staat uit te vallen. De box voorkomt dus onverwachte en dus dure systeemstoringen en helpt bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden.

200323 PMBx highres

De LAPP Predictive Maintenance Box bepaalt continu de capaciteit van de kabel en geeft tijdig een alarm voordat de kabel breekt.

Wat de LAPP-oplossing onderscheidt van alle andere concepten: de box wordt gewoon in serie met de datakabel verbonden. Dit maakt speciale sensorelementen in de kabel of zelfs een tweede apparaat aan het einde van de kabel overbodig. De PMBx is zeer geschikt voor het achteraf inbouwen in oudere systemen. Gebruikers kunnen de box via WiFi verbinden met een gateway of cloud met behulp van het MQTTT IoT-protocol. Maar ook het bekabeld aftappen van het signaal via een digitale uitgang of IO-Link is mogelijk. De box berekent continu de LAPP Predictive Indicator (LPI) en geeft een alarm af als de overdrachtskarakteristieken van een kabel verslechteren en er een storing dreigt - de interventiedrempel kan door de klant worden ingesteld.

Met pilot klanten op weg naar serieproductie

Anwendung BeispieLogostik

Een intensieve en vroege Customer Journey helpt ons bij het ontwikkelen van de prototypes die op de markt gebracht kunnen worden. De PMBx wordt momenteel gebruikt door pilot klanten uit de medische technologie, de automobielindustrie en de intralogistiek. Maar ook in ons eigen logistieke centrum in Ludwigsburg worden de datakabels van de stellingbedieningsapparaten in het volautomatische kabelhaspelmagazijn al een half jaar bewaakt op hun levensduur en kwaliteit.

Op dit moment is de box alleen geschikt voor het monitoren van ETHERNET-kabels, maar er zijn varianten voor voedingskabels gepland.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Meer gedetailleerde informatie: Predictive Maintenance

Het kernthema van de digitale transformatie is het verzamelen van machinedata: Motoren, kleppen en sensoren rapporteren automatisch hun bedrijfstoestand. Deze gegevens worden verzameld, geëvalueerd en geanalyseerd met behulp van zelflerende algoritmen, zoals AI, of Machine Learning. Het doel is om de efficiëntie van een installatie te verhogen of om een actueel statusbeeld van de installatie te genereren, zodat dreigende storingen in een vroeg stadium kunnen worden  opgespoord. Als deze gegevens of processen via een cloud worden beheerd, is het zelfs mogelijk om wereldwijd toegang te krijgen tot de installatie. Afstanden spelen hier al lang geen rol meer - omdat alles met elkaar en digitaal in een netwerk is opgenomen. Met hun sterk geautomatiseerde en tijdkritische productieprocessen zijn de machinebouw en de automobielindustrie bijzonder geïnteresseerd in deze intelligente ontwikkelingen. In het ergste geval kan het falen van een enkel onderdeel het hele productieproces tot stilstand brengen en zo enorme financiële schade veroorzaken.

Om dit risico te verminderen, winnen zogenaamde conditiebewakingssystemen terrein, die de gebruiker de mogelijkheid bieden om de onderhouds- en prestatiestatus van eventuele componenten te registreren en te evalueren. De exploitant van de installatie is dus in staat om tijdig vast te stellen wanneer de uitval van een component dreigt en kan dan passende onderhoudsmaatregelen treffen voordat de installatie ongepland tot stilstand komt. Deze omstandigheid speelt een belangrijke rol, vooral bij kostenintensieve toepassingen of veiligheidskritische infrastructuren. Momenteel wordt in dergelijke systemen meestal een preventieve aanpak gehanteerd. Dit betekent dat slijtdelen met vooraf bepaalde intervallen worden vervangen, ongeacht hun toestand of de resterende levensduur.

Met behulp van voorspellend onderhoud kan het falen van een installatiecomponent specifiek worden voorspeld. Deze voorspellende onderhoudsaanpak verzamelt de gegevens van de installatie tijdens het gebruik en evalueert deze op een gerichte manier. Om de kosten en de bedrijfszekerheid van de installatie te optimaliseren, mag het signaal voor de onderhoudsmaatregel niet te vroeg (hoge kosten) of te laat (uitval van de installatie) worden weergegeven.