Voorspellend onderhoud voor uw kabels

Als experts op het gebied van verbindingstechnologie hebben wij ons beziggehouden met het thema voorspellend onderhoud om oplossingen te ontwikkelen voor de voorspelbaarheid van de levensduur van kabels en draden in industriële omgevingen.

Vooral bij bewegende en gedwongen geleide industriële toepassingen, zoals in een kabelrups, worden kabels blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. In robottoepassingen treden ook torsiekrachten op. Hoewel de kabels speciaal zijn ontworpen voor dit type belasting, worden ze nog steeds beschouwd als een slijtvast onderdeel. Ondanks dit alles zijn goede kabels bestand tegen enkele miljoenen buigcycli, maar ze moeten uiterlijk worden vervangen omdat de toepassing anders kan uitvallen: dit resulteert in ongeplande uitval van de machine.

ETHERLINE GUARD 035 small

Onze oplossing voor datakabels: ETHERLINE® GUARD

ETHERLINE GUARD 033 small

Wat is ETHERLINE® GUARD?
ETHERLINE® GUARD is een bewakingsapparaat, gemonteerd op een DIN-rail in een besturingskast, dat continu een ethernetkabel bewaakt, een afname in prestatie detecteert en dit weergeeft met een eenvoudig te begrijpen parameter - de kabelstatus. Onderhoudsmaatregelen kunnen vooraf worden gepland op basis van de kabelstatus als een waarde tussen 100% en 0%. Het apparaat ondersteunt op koper gebaseerde ethernet-datakabels die voldoen aan 100BASE-TX volgens IEEE 802.3 (tot 100 Mbit/s) en is geschikt voor bijvoorbeeld EtherCAT-, EtherNET/IP- en PROFINET-toepassingen.

Waar is ETHERLINE® GUARD voor bedoeld?
Het apparaat is bijzonder nuttig voor datakabels die voortdurend aan mechanische "stress" worden blootgesteld. Dit omvat beweging bij hoge snelheid en versnelling, wisselende bewegingsreeksen, rotaties met zeer hoge axiale draaihoeken, korte cyclustijden en kleine buigradii. Het apparaat wordt ook gebruikt in kritische processen, waar een stilstand zou leiden tot hoge stilstandkosten of zelfs persoonlijk letsel.

Hoe en waar heeft de ETHERLINE® GUARD zich bewezen?
De ETHERLINE® GUARD is getest door potentiële klanten vanaf het begin van de ontwikkelfase en geoptimaliseerd op basis van waardevolle feedback. Door succesvol gebruik in pilot projecten in medische engineering, automobielindustrie en intralogistiek, maar ook in het eigen service- en logistiek centrum van LAPP waren we in staat de functies en producteigenschappen nog verder te verbeteren.

211026 etherlineguard grafik

De ETHERLINE GUARD® bewaakt continu de capaciteit van de kabel en geeft tijdig een alarm voordat de kabel uitvalt.

Uw voordelen bij het gebruik van de ETHERLINE® GUARD

Plan het optimale tijdstip om de datakabel te vervangen
Het apparaat controleert voortdurend de levensduurparameters van de datakabel en voorkomt hiermee ongeplande en dure machinestilstand. Zo kunt u het noodzakelijke onderhoud vooraf plannen (bijv. onderhoud en vervanging 's nachts, in het weekend of gelijktijdig met het onderhoud van andere componenten).

Eenvoudige inbedrijfstelling
De ETHERLINE® GUARD is ontworpen voor gebruik in schakelkasten. Sluit het apparaat eenvoudig aan op de stroomvoorziening, sluit de kabels aan, start de bediening met een druk op de knop en de bewaking start. Geautomatiseerde en zelflerende parametrisering wordt binnen enkele minuten uitgevoerd door op de SET-toets te drukken of via een webinterface.

Eenvoudige uitlezing van de kabelstatus
De diagnose- en instelmogelijkheden zijn bewust eenvoudig gehouden: als de diagnose-LED constant groen brandt, is de kabelstatus OK. Het is alleen nodig om de kabel te controleren of te vervangen als de kleur of het knipperen verandert (knipperend of permanent rood).

Probleemloze installatie-retrofit
Het apparaat kan ook worden gebruikt voor de bewaking van reeds geïnstalleerde en niet meer gloednieuwe datakabels. Er is geen nieuwe datakabel of wijziging van de kabelopmaak nodig. De software herkent de installatiesituatie en neemt de teach-in procedure automatisch over.

Individueel instelbare alarm-triggerdrempel
Bepaal zelf wanneer u op de hoogte wilt worden gebracht van een verslechtering van de afgelezen sensorgegevens. De alarmdrempel kan tussen 99 procent en 21 procent liggen (af fabriek ingesteld op 80 procent).

Cloudcommunicatie
Betrouwbare IIoT-communicatie dankzij de MQTT-interface: Naast de optische weergave kunnen onderhoudsgegevens via verschillende kanalen worden doorgegeven aan hogerliggende controllers: als digitale schakeluitgang, als PWM-gemoduleerd signaal, als continue waarde via LAN en WiFi of via cloudgebaseerde communicatie.

Uniek en compact
Het compacte design (36 x 49 x 76,5 mm) bespaart ruimte in de schakelkast.

Verkrijgbaar in twee varianten
Kabelgebonden LAN versie "PM03T" en draadloze WiFi versie "PM02TWA".

Wat de oplossing van LAPP zo bijzonder maakt, is dat het apparaat gewoon in serie op de datakabel wordt aangesloten; speciale sensorelementen in de kabel of een tweede apparaat aan het uiteinde van de kabel zijn namelijk niet nodig.

Meer gedetailleerde informatie: Predictive Maintenance

Het kernthema van de digitale transformatie is het verzamelen van machinedata: Motoren, kleppen en sensoren rapporteren automatisch hun bedrijfstoestand. Deze gegevens worden verzameld, geëvalueerd en geanalyseerd met behulp van zelflerende algoritmen, zoals AI, of Machine Learning. Het doel is om de efficiëntie van een installatie te verhogen of om een actueel statusbeeld van de installatie te genereren, zodat dreigende storingen in een vroeg stadium kunnen worden  opgespoord. Als deze gegevens of processen via een cloud worden beheerd, is het zelfs mogelijk om wereldwijd toegang te krijgen tot de installatie. Afstanden spelen hier al lang geen rol meer - omdat alles met elkaar en digitaal in een netwerk is opgenomen. Met hun sterk geautomatiseerde en tijdkritische productieprocessen zijn de machinebouw en de automobielindustrie bijzonder geïnteresseerd in deze intelligente ontwikkelingen. In het ergste geval kan het falen van een enkel onderdeel het hele productieproces tot stilstand brengen en zo enorme financiële schade veroorzaken.

Om dit risico te verminderen, winnen zogenaamde conditiebewakingssystemen terrein, die de gebruiker de mogelijkheid bieden om de onderhouds- en prestatiestatus van eventuele componenten te registreren en te evalueren. De exploitant van de installatie is dus in staat om tijdig vast te stellen wanneer de uitval van een component dreigt en kan dan passende onderhoudsmaatregelen treffen voordat de installatie ongepland tot stilstand komt. Deze omstandigheid speelt een belangrijke rol, vooral bij kostenintensieve toepassingen of veiligheidskritische infrastructuren. Momenteel wordt in dergelijke systemen meestal een preventieve aanpak gehanteerd. Dit betekent dat slijtdelen met vooraf bepaalde intervallen worden vervangen, ongeacht hun toestand of de resterende levensduur.

Met behulp van voorspellend onderhoud kan het falen van een installatiecomponent specifiek worden voorspeld. Deze voorspellende onderhoudsaanpak verzamelt de gegevens van de installatie tijdens het gebruik en evalueert deze op een gerichte manier. Om de kosten en de bedrijfszekerheid van de installatie te optimaliseren, mag het signaal voor de onderhoudsmaatregel niet te vroeg (hoge kosten) of te laat (uitval van de installatie) worden weergegeven.