Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING LAPP BENELUX B.V.

Laatst bijgewerkt op: 17-10-2022

De producten die wij aanbieden aan onze klanten worden zorgvuldig vervaardigd. Met eenzelfde zorgvuldigheid gaan wij ook om met alle persoonsgegevens die in het kader van onze bedrijfsvoering worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van privacy van bezoekers van onze website en (potentiële) klanten uiterst serieus. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese e-privacy richtlijn zijn leidend bij de uitleg van deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over:

 • hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u navigeert op onze website;
 • hoe wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketing doeleinden met behulp van de SAP Marketing Cloud;
 • hoe wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens en de mogelijkheden om controle te houden over uw persoonsgegevens.

Naast deze privacyverklaring zijn er andere documenten binnen LAPP Benelux B.V. en de LAPP Group aanwezig, die invulling geven aan en informatie verschaffen over de wijze waarop LAPP Benelux B.V. en LAPP Group de privacy van zowel klanten als werknemers borgen, bijvoorbeeld de LAPP Code of Conduct.

Deze privacyverklaring geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens worden verzameld?
 • Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 • Wat zijn cookies en welke cookies worden bewaard op uw computer?
 • Voor hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Welke systemen zetten wij in bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen voor vragen of klachten?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en aangepast om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese e-privacy richtlijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacyverklaring. Bovenaan deze pagina is aangegeven wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte stellen indien er wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van uw persoonsgegevens?
LAPP Benelux B.V. (hierna "LAPP" of "wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die bij het navigeren van onze website, het aanmaken van een MyLAPP-account, het plaatsen van een bestelling in onze e-Shop, of anderszins bij het gebruiken van onze website worden verzameld en/of verwerkt. LAPP is gevestigd te Van Dijklaan 16, 5581 WG, Waalre, Nederland. Zie onderaan deze privacyverklaring voor onze contactgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben of indirect in combinatie met andere gegevens tot u te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Ook gegevens zoals uw IP-adres, LAPP klantnummer en gegevens omtrent uw surfgedrag zijn persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wij verzamelen onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, aanhef, (zakelijk) telefoon- en faxnummer en (zakelijk) e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld bij het aanmaken van een MyLAPP-account, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of klanttevredenheidsonderzoek, of wanneer u contact met ons opneemt;
 • Financiële/fiscale gegevens, zoals bankrekeningnummer, btw-nummer, en kredietgegevens. Deze gegevens worden verzameld wanneer u een bestelling plaatst in de e-Shop;
 • Organisatorische gegevens, zoals bedrijfsnaam- adres en vestigings- en/of leveringsadres, functietitel, afdeling waarin u werkt. Deze gegevens worden onder meer verzameld bij het aanmaken van een MyLAPP-account;
 • Digitaal vergaarde gegevens, zoals verbindingsgegevens als uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het gebruikte besturingssysteem, het tijdstip en de duur van het bezoek. Uw IP-adres wordt alleen gekoppeld aan ordernummers wanneer u daadwerkelijk een bestelling plaatst, omdat de bestelling dan aan u als klant kan worden gekoppeld.

Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door u door te verwijzen naar de Nederlandse website van LAPP of door de taal op de website te veranderen naar de Nederlandse wanneer u navigeert met een Nederlandse IP-adres. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten op onze doelgroep;
 • om gepersonaliseerde aanpassingen op de website te presenteren. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om relevante content te tonen voor onze websitebezoekers en ter optimalisatie en personalisatie van het aanbod in onze e-Shop en andere aanbiedingen;
 • om een MyLAPP-account/LAPP-ID voor u aan te maken. De grondslag voor deze verwerking is het initiëren, sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, waaronder de gebruikersovereenkomst tussen u en LAPP;
 • om de herkomst van een bestelling in onze e-Shop te bepalen en om de verwerking en eventuele bezorging van de bestelling te bewerkstelligen. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de koopovereenkomst die dan tot stand komt;
 • om kredietinformatie op te vragen wanneer u een kredietaccount aanvraagt of in andere gerechtvaardigde gevallen, zoals wanneer een betaalmethode wordt geweigerd, of wanneer u een betaling op rekening wenst. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om uw betaalkracht inzichtelijk te krijgen en op basis daarvan te beoordelen of de geselecteerde betaalmethode geschikt is;
 • om u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming of – afhankelijk van de aard van uw (bestaande) relatie met ons en de inhoud van de nieuwsbrief – de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen van LAPP. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. of bezwaar maken (opt-out) tegen het ontvangen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat u geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen. Meer informatie over LAPP’s rechtsgronden voor het sturen van nieuwsbrieven is te vinden onder het kopje ‘SAP Marketing Cloud: Nieuwsbrieven, prijsupdates en productinformatie’ in deze privacyverklaring;
 • om de acties in de nieuwsbrief te tracken, zoals het meten van ‘click-through-rates’ door middel van de SAP Marketing Cloud. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het bewaren van de financiële administratie voor fiscale doeleinden. De grondslag voor deze verwerking is de nakoming van een wettelijke verplichting;
 • om de interne administratie (o.a. afleveradressen met namen en de verkochte producten) op concernniveau mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om persoonsgegevens binnen ons concern door te zenden voor interne administratieve en bedrijfsoperationele doeleinden, waarbij wij rekening houden met uw (privacy)belangen en maatregelen treffen om deze te beschermen;
 • om na te gaan hoe onze website wordt gebruikt, en om misbruik en fraude te voorkomen op basis van algemene webstatistieken. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze bezittingen te beveiligen, waarbij wij rekening houden met uw belangen en maatregelen treffen om deze te beschermen;
 • m gegevens op te slaan die worden verzameld binnen de real-time chatfunctie op de LAPP-website. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang ten behoeve van statistieken.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan wettelijke verplichting of voor het initiëren, sluiten en uitvoeren van een overeenkomst bent u in beginsel verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Wanneer u dat niet aan ons kan of mag verstrekken, heeft dit mogelijk tot gevolg dat wij uw verzoek of order niet in behandeling kunnen nemen.

Belangenafweging
LAPP verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Hierbij houden wij rekening met uw (privacy)belangen en treffen wij passende maatregelen om deze te beschermen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze belangenafweging.

Wat zijn cookies en welke cookies worden bewaard op uw computer?
LAPP maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw apparatuur plaatsen, bijvoorbeeld op uw computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Session cookies
De meeste cookies die LAPP gebruikt, zijn zogenaamde "session cookies". Deze worden verwijderd zodra u onze website verlaat. Die cookies worden gebruikt om de website meer gebruiksvriendelijk, doeltreffender en veiliger te maken, bijvoorbeeld om gegevens in uw winkelwagen van de e-Shop te onthouden of om in real-time te chatten met onze medewerkers.

Permanente cookies
LAPP maakt ook gebruik van "permanente cookies" om informatie op te slaan over bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u bij herhaaldelijke bezoeken aan de website niet telkens opnieuw uw inloggegevens hoeft in te voeren. De inhoud van de permanente cookies is beperkt tot een nummer waarmee de browser waarin u navigeert op onze website geïdentificeerd kan worden.

Targeting Cookies
Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.

Als u niet wilt dat cookies op uw apparatuur worden geplaatst, dan is het mogelijk om dit aan te passen in uw browserinstellingen. U kunt cookies ook handmatig verwijderen van uw harde schijf (in de cookiesmap). Deze opties hebben als consequentie dat sommige functionaliteiten van de website, zoals het bewaren van gegevens in uw winkelwagen, niet correct zullen werken.

Zie hieronder de lijst van targeting cookies die wij gebruiken:

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoelang
Econda Econda GmbH (http://www.econda.de) Genereren van webstatistieken 1 jaar

Tracking Cookies (alleen nieuwsbrief)
Naast cookies bij het bezoeken van de LAPP-website, maakt LAPP ook gebruik van tracking cookies binnen de nieuwsbrief die (veel van) onze klanten ontvangen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels (tracking cookies) die in de nieuwsbrieven zijn opgenomen, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op uw interesses. Meer informatie over de analyse van de persoonsgegevens verzameld door de tracking cookies is te vinden onder het kopje ‘SAP Marketing Cloud: Nieuwsbrieven, prijsupdates en productinformatie’.

Voor hoelang worden uw gegevens bewaard?
LAPP stelt bewaartermijnen vast voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met daarvoor geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden in geen geval langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

LAPP hanteert bewaartermijnen o.a. voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • financiële/fiscale gegevens, zoals bankrekeningnummer en facturen met uw persoonsgegevens erop worden tot 7 jaar na uitgifte van de facturen bewaard of zolang dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • contactgegevens worden tot 7 jaar na verkrijging bewaard wanneer deze gerelateerd zijn aan de financiële administratie. Gegevens die op een andere wijze zijn verkregen, worden 2 jaar na verkrijging verwijderd;
 • gegevens die worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van LAPP, zoals activiteits- en logbestanden van de website worden bewaard voor maximaal 24 maanden en verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de behartiging van die belangen.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Werknemers LAPP
Uw persoonsgegevens worden door werknemers van LAPP uitsluitend verwerkt voor de doelen die hierboven onder paragraaf 'Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?' zijn opgesomd. Onze werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en krijgen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Zo hebben bijvoorbeeld werknemers van afdeling Finance en Sales toegang tot uw financiële gegevens, omdat zij deze gegevens nodig hebben om een bestelling in de e-Shop en eventuele bezorging te bewerkstelligen.

Dienstverleners
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen die wij zorgvuldig uitkiezen en inzetten om bepaalde diensten te verlenen aan LAPP. Deze partijen zijn vaak zogenaamde verwerkers en verwerken persoonsgegevens ten behoeve van LAPP, bijvoorbeeld voor:

 • de aflevering van bestelde producten in de e-Shop;
 • het ondersteunen van onze e-marketing activiteiten;
 • (web)hosting van onze websites en IT-systemen;
 • het sturen en monitoren van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven, prijsupdates en productinformatie) via de SAP Marketing Cloud;
 • het opvragen van uw kredietgegevens.

LAPP maakt afspraken met alle verwerkers over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo worden zij contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen op onze instructies te verwerken en op passende wijze te beschermen en vertrouwelijk te houden. Bovendien zijn zij wettelijk verplicht om adequaat met uw persoonsgegevens om te gaan. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun dienstverlening worden gedeeld met derde partijen.

Wettelijke verplichting
LAPP is in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde (publieke) autoriteiten, bijvoorbeeld nationale handhavingsinstanties of de Belastingdienst. LAPP toetst in alle gevallen de legitimiteit van verzoeken van bevoegde toezichthouders. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met autoriteiten indien dat noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten en eigendommen.

Internationale gegevensdoorgifte
Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met organisaties of andere partijen die buiten de landen van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Indien dat het geval is, en wanneer het land van de ontvanger van uw persoonsgegevens geen adequate bescherming biedt, dan treffen wij passende maatregelen voor de gegevensdoorgifte, zoals het sluiten van EU-Modelcontracten. Voor meer informatie over de genomen maatregelen kunt u contact met ons opnemen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
LAPP beveiligt gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt LAPP gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. LAPP maakt bijvoorbeeld gebruik van pseudonimisering, strenge fysieke en technische toegangscontroles en SSL-certificaten via het HTTPS-protocol. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen van LAPP regelmatig getoetst door externe experts.

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u door ons zijn verzameld en met welk doel, en uw gegevens desgewenst door ons te laten aanpassen indien deze onjuist zijn. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen, af te laten schermen of om de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Verder heeft u het recht om in sommige gevallen uw persoonsgegevens in een gangbare en machine-leesbare vorm te laten overdragen naar een andere partij en kunt u te allen tijde een klacht indienen bij LAPP of bij de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door LAPP.

De hierboven omschreven rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand antwoord van ons. Bij erg complexe verzoeken kunnen wij deze termijn met nog eens twee maanden verlengen. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om informatie op basis waarvan wij uw identiteit kunnen vaststellen. Indien mogelijk, zal dit plaatsvinden via contactgegevens of het bestaande inlogsysteem, zoals LAPP-ID. Zo kan LAPP u vragen om op de website in te loggen, een e-mailbevestiging van uw verzoek te sturen of een SMS-code te bevestigen. Wanneer LAPP uw identiteit niet naar behoren kan verifiëren, kan een kopie van uw identiteitsbewijs worden opgevraagd waarbij alleen uw naam zichtbaar is en de rest onleesbaar is gemaakt. In dit geval verzoekt LAPP u om alle gegevens onleesbaar te maken op de foto of scan, behalve uw naam en de geldigheidsdatum van het document.

Welke systemen zetten wij in bij de verwerking van uw persoonsgegevens?
Chat-functie
U kunt met ons in contact komen via de chat op de website door Userlike in te schakelen. Deze software maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek met u mogelijk maken in de vorm van een real-timechat op de website.

Wij willen er in dit verband op wijzen dat alle gegevens die u ons via de chat stuurt, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken en ten behoeve van de statistieken. Alleen het chatrecord wordt opgeslagen. De gegevens in het chatbestand worden niet gebruikt om de bezoekers van de website te identificeren, noch voor andere (marketing)doeleinden of reclame. De gegevens worden een jaar lang bewaard. Het chatrecord wordt na één jaar verwijderd.


Login, LAPP ID
Het authenticatiesysteem van LAPP (LAPP-ID) wordt gebruikt voor unieke persoonlijke identificatie en ondersteunt alle klanten bij een veilige login.
De LAPP-ID bestaat uit: Persoonlijk emailadres + wachtwoord.

Wanneer u zich registreert voor de LAPP-ID klant-ID, registreren wij de gegevens die u verstrekt. Daarnaast leggen wij aanvragen en gebruikersgedrag vast. Dit betreft met name wanneer en hoe vaak u inlogt in de e-Shop, of dat u zich registreert voor webinars, vragen heeft via de chat, of kabels configureert via de configurator.

Naast het beheer van de identiteit en de profielgegevens van de klant, dient de uniforme login ook om de klanteninformatie te beschermen tegen aanvallen. Bovendien personaliseren wij op basis hiervan de website voor u, zodat wij u relevante informatie en passende producten of diensten kunnen aanbieden.

LAPP gebruikt de softwaremodule Auth0 van de fabrikant Auth0 Inc. 10800 NE 8th Street Suite 600 Bellevue, Washington 98004 voor het inloggen. Daartoe worden het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker aan Auth0 doorgegeven. Met de registratie voor een LAPP ID stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de overdracht van zijn persoonsgegevens aan deze externe identity provider, waarvan de servers zich in de VS of een EU-lidstaat bevinden. Verdere informatie is te vinden op https://auth0.com/docs/compliance.

Het passende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door contractuele standaardclausules van de EU. Auth0 heeft de "Schrems 2-beslissing" van het Hof van Justitie aangegrepen om aan verdere waarborgen te werken. Wij monitoren doorlopend de continue verbeteringen die Auth0 in dit kader doorvoert.

LeadInfo voor het meten van zakelijk websitegebruik
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel in Nederland. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

SAP Marketing Cloud: Nieuwsbrieven, prijsupdates en productinformatie
Alle actieve klanten in de Benelux (laatste aankoop maximaal 3 jaar geleden) ontvangen van ons de nieuwsbrief en prijsupdates. U hebt het recht om zich op ieder wenselijk moment uit te schrijven (opt-out) voor alle communicatie die wij aanbieden en om uw voorkeuren te wijzigen. Dit kunt u doen via de ‘unsubscribe’ knop die aan iedere marketing-gerelateerde mail wordt toegevoegd.

Wanneer u (nog) geen ‘actieve klant’ bent, kunt u zich ook inschrijven voor onze marketing-gerelateerde mails en/of nieuwsbrieven. Om juridische redenen wordt dan een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat aanvankelijk door u is geregistreerd in het kader van het dubbele opt-in-proces. Deze bevestigingsmail wordt door ons gebruikt om na te gaan of de rechtmatige eigenaar of gebruiker van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de toezending van de nieuwsbrief of de toekomstige toezending van mails voor marketingdoeleinden. Tijdens de registratie slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door u wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het door u opgegeven e-mailadres op een later tijdstip te kunnen reconstrueren.

Wij gebruiken SAP Marketing Cloud voor het versturen en analyseren van e-mails in de vorm van nieuwsbrieven, prijsupdates en productinformatie. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden verwerkt op de servers van SAP Marketing Cloud, locatie Eemshaven (Nederland). Wanneer we nieuwsbrieven versturen met SAP Marketing Cloud, kunnen we vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. SAP Marketing Cloud stelt ons ook in staat om de ontvangers van nieuwsbrieven in te delen in verschillende categorieën (zogenaamde tagging). Hier kunnen de nieuwsbriefontvangers bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar interesse in een bepaald product of bepaalde productgroep. Voor het meten van e-mail openings wordt gebruik gemaakt van ‘’web beacon’’. De click-through-rate wordt gemeten met behulp van SAP Marketing Cloud URL’s die worden toegekend aan de e-mail. Op basis van clicks op een URL of afbeelding worden geautomatiseerd interesses toegekend. De toekenning van deze interesses heeft geen enkele impact op de mogelijkheid om diensten af te nemen bij LAPP of op de beoordeling al dan niet en onder welke voorwaarden een overeenkomst met ons aan te gaan.

Hoe kunt u contact met ons opnemen voor vragen of klachten?

Schriftelijk

Van Dijklaan 16
5581 WG Waalre

E-mail of telefonisch

Roel Janssen (Privacy Officer)
roel.janssen(at)lapp.com
040-2285027

Ton Geomini (Finance & HR Director)
ton.geomini(at)lapp.com
040-2285030