e-Shop

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING LAPP BENELUX B.V.

Laatst bijgewerkt op: 21-05-2021

De producten die wij aanbieden aan onze klanten worden zorgvuldig vervaardigd. Met eenzelfde zorgvuldigheid gaan wij ook om met alle persoonsgegevens die in het kader van onze bedrijfsvoering worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van privacy van bezoekers van onze website en (potentiële) klanten uiterst serieus.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over:

 • hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u navigeert op onze website;
 • hoe wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • de rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens en de mogelijkheden om controle te houden over uw persoonsgegevens.

Naast deze privacyverklaring zijn er andere documenten binnen LAPP Benelux B.V. en de LAPP Group aanwezig, die invulling geven aan en informatie verschaffen over de wijze waarop LAPP Benelux B.V. en LAPP Group de privacy van zowel klanten als werknemers borgen, bijvoorbeeld de LAPP Code of Conduct.

Deze privacyverklaring geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie verzamelt uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens worden verzameld?
 • Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?
 • Wat zijn cookies en welke cookies worden bewaard op uw computer?
 • Voor hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen voor vragen of klachten?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en aangepast om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Bovenaan deze pagina is aangegeven wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte stellen indien er wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd.

Wie verzamelt uw persoonsgegevens?
LAPP Benelux B.V. (hierna "LAPP" of "wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die bij het navigeren van onze website, het aanmaken van een MyLapp-account, het plaatsen van een bestelling in onze e-Shop, of anderszins bij het gebruiken van onze website worden verzameld en/of verwerkt. LAPP is gevestigd te Van Dijklaan 16, 5581 WG, Waalre, Nederland. Zie onderaan deze privacyverklaring voor onze contactgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks op u betrekking hebben of indirect in combinatie met andere gegevens tot u te herleiden zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Ook gegevens zoals uw IP-adres, Lapp klantnummer en gegevens omtrent uw surfgedrag zijn persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wij verzamelen onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, aanhef, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld bij het aanmaken van een MyLapp-account, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of klanttevredenheidsonderzoek, of wanneer u contact met ons opneemt;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, btw-nummer, en kredietgegevens. Deze gegevens worden verzameld wanneer u een bestelling plaatst in de e-Shop;
 • Organisatorische gegevens, zoals bedrijfsnaam, functietitel, afdeling waarin u werkt. Deze gegevens worden verzameld bij het aanmaken van een MyLapp-account;
 • Digitaal vergaarde gegevens, zoals verbindingsgegevens als uw IP-adres, de browser die u gebruikt, het gebruikte besturingssysteem, het tijdstip en de duur van het bezoek. Uw IP-adres wordt alleen gekoppeld aan ordernummers wanneer u daadwerkelijk een bestelling plaatst, omdat de bestelling dan aan u als klant kan worden gekoppeld.

Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken, bijvoorbeeld door u door te verwijzen naar de Nederlandse website van LAPP of door de taal op de website te veranderen naar de Nederlandse wanneer u navigeert met een Nederlandse IP-adres. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten op onze doelgroep;
 • om een MyLapp-account voor u aan te maken. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de gebruikersovereenkomst tussen u en LAPP;
 • om de herkomst van een bestelling in onze e-Shop te bepalen en om de verwerking en eventuele bezorging van de bestelling te bewerkstelligen. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de koopovereenkomst die dan tot stand komt;
 • om kredietinformatie op te vragen wanneer u een kredietaccount aanvraagt of in andere gerechtvaardigde gevallen, zoals wanneer een betaalmethode wordt geweigerd, of wanneer u een betaling op rekening wenst. De grondslag voor deze verwerking is is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang omtrent uw betaalkracht;
 • om u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit heeft als gevolg dat u geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het bewaren van de financiële administratie voor fiscale doeleinden. De grondslag voor deze verwerking is de nakoming van een wettelijke verplichting;
 • om de interne administratie (afleveradressen met namen en de verkochte producten) op concernniveau mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om persoonsgegevens binnen het concern door te zenden voor interne administratieve doeleinden, waarbij wij rekening houden met uw belangen en maatregelen treffen om deze te beschermen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze belangenafweging;
 • om na te gaan hoe onze website wordt gebruikt, en om misbruik en fraude te voorkomen op basis van algemene webstatistieken. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze bezittingen te beveiligen, waarbij wij rekening houden met uw belangen en maatregelen treffen om deze te beschermen.

Belangenafweging
LAPP verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Hierbij houden wij rekening met uw belangen en treffen wij passende maatregelen om deze te beschermen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze belangenafweging.

Wat zijn cookies en welke cookies worden bewaard op uw computer?
LAPP maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw apparatuur plaatsen, bijvoorbeeld op uw computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Session cookies
De meeste cookies die LAPP gebruikt, zijn zogenaamde "session cookies". Deze worden verwijderd zodra u onze website verlaat. Die cookies worden gebruikt om de website meer gebruiksvriendelijk, doeltreffender en veiliger te maken, bijvoorbeeld om gegevens in uw winkelwagen van de e-Shop te onthouden.

Permanente cookies
LAPP maakt ook gebruik van "permanente cookies" om informatie op te slaan over bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u bij herhaaldelijke bezoeken aan de website niet telkens opnieuw uw inloggegevens hoeft in te voeren. De inhoud van de permanente cookies is beperkt tot een nummer waarmee de browser waarin u navigeert op onze website geïdentificeerd kan worden.

Targeting Cookies
Deze cookies kunnen via onze site worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.

Als u niet wilt dat cookies op uw apparatuur worden geplaatst, dan is het mogelijk om dit aan te passen in uw browserinstellingen. U kunt cookies ook handmatig verwijderen van uw harde schijf (in de cookiesmap). Deze opties hebben als consequentie dat sommige functionaliteiten van de website, zoals het bewaren van gegevens in uw winkelwagen, niet correct zullen werken.

Zie hieronder de lijst van cookies die wij gebruiken:

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoelang
Google Tag Manager Google Ireland Ltd. (www.google.ie) Genereren van webstatistieken 1 jaar
Econda Econda GmbH (http://www.econda.de) Genereren van webstatistieken 1 jaar

Voor hoelang worden uw gegevens bewaard?
LAPP stelt bewaartermijnen vast voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt in overeenstemming met daarvoor geldende wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden in geen geval langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.


LAPP hanteert bewaartermijnen voor:

 • financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer en facturen met uw persoonsgegevens erop. Deze gegevens worden tot 7 jaar na uitgifte van de facturen bewaard of zolang dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • contactgegevens, deze gegevens worden tot 7 jaar na verkrijging bewaard wanneer deze gerelateerd zijn aan de financiële administratie. Gegevens die op een andere wijze zijn verkregen, worden 2 jaar na verkrijging verwijderd;
 • gegevens die worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van LAPP, zoals activiteits- en logbestanden van de website. Deze gegevens worden bewaard voor maximaal 24 dagen en verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de behartiging van die belangen.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Werknemers LAPP
Uw persoonsgegevens worden door werknemers van LAPP uitsluitend verwerkt voor de doelen die hierboven onder paragraaf 'Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens verwerkt?' zijn opgesomd. Zij worden onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en krijgen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Zo hebben bijvoorbeeld werknemers van afdeling Finance en Sales toegang tot uw financiële gegevens, omdat zij deze gegevens nodig hebben om een bestelling in de e-Shop en eventuele bezorging te bewerkstelligen.

Dienstverleners
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen die wij zorgvuldig uitkiezen en inzetten om bepaalde diensten te verlenen aan LAPP. Deze partijen - ook wel verwerkers genoemd - verwerken persoonsgegevens ten behoeve van LAPP, bijvoorbeeld voor:

 • de aflevering van bestelde producten in de e-Shop;
 • het opvragen van uw kredietgegevens.

LAPP maakt afspraken met alle verwerkers over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo worden zij contractueel verplicht om uw persoonsgegevens alleen op onze instructies te verwerken en op passende wijze te beschermen en vertrouwelijk te houden. Bovendien zijn zij wettelijk verplicht om adequaat met uw persoonsgegevens om te gaan. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun dienstverlening worden gedeeld met derde partijen.

Wettelijke verplichting
LAPP is in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde (publieke) autoriteiten, bijvoorbeeld nationale handhavingsinstanties. LAPP toetst in alle gevallen de legitimiteit van verzoeken van bevoegde toezichthouders. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met autoriteiten indien dat noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten en eigendommen.

Internationale gegevensdoorgifte
Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met organisaties of andere partijen die buiten de landen van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Indien dat het geval is, en wanneer het land van de ontvanger van uw persoonsgegevens geen adequate bescherming biedt, dan treffen wij passende maatregelen voor de gegevensdoorgifte, zoals het sluiten van EU-Modelcontracten. Voor meer informatie over de genomen maatregelen kunt u contact met ons opnemen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
LAPP beveiligt gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt LAPP gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. LAPP maakt bijvoorbeeld gebruik van pseudonimisering, strenge fysieke- en technische toegangscontroles en SSL-certificaten via het HTTPS-protocol. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen van LAPP regelmatig getoetst door externe experts.

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u zijn verzameld en met welk doel, en deze gegevens desgewenst laten aanpassen. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen, af te laten schermen of om de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Verder heeft u het recht om in sommige gevallen uw persoonsgegevens in een gangbare en machine-leesbare vorm te laten overdragen en kunt u te allen tijde een klacht indienen bij LAPP of bij de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door LAPP.

De hierboven omschreven rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens. U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken antwoord van ons. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om een bewijs op basis waarvan wij uw identiteit kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij alleen uw naam zichtbaar is en de rest onleesbaar is gemaakt.

Chat-functie
U kunt met ons in contact komen via de chat op de website door Userlike in te schakelen. De software maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een persoonlijk gesprek met u mogelijk maken in de vorm van een realtime-chat op de website.

Wij willen er in dit verband op wijzen dat alle gegevens die u ons vrijelijk via de chat stuurt, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken en ten behoeve van de statistieken. Alleen het chatrecord wordt opgeslagen. De gegevens in het chatbestand worden niet gebruikt om de bezoekers van de website te identificeren, noch voor andere doeleinden of reclame. De gegevens worden een jaar lang bewaard. Het chatrecord wordt na één jaar verwijderd.

Login, LAPP ID
Het authenticatiesysteem van LAPP (LAPP-ID) wordt gebruikt voor unieke persoonlijke identificatie en ondersteunt alle klanten bij een veilige login.
De LAPP-ID bestaat uit: Persoonlijk emailadres + wachtwoord.

Wanneer u zich registreert voor de LAPP-ID klant-ID, registreren wij de gegevens die u verstrekt. Daarnaast leggen wij aanvragen en gebruikersgedrag vast, dit betreft met name wanneer en hoe vaak u inlogt in de e-Shop, of dat u zich registreert voor webinars, vragen heeft via de chat, of kabels configureert via de configurator.

Naast het beheer van de identiteit en de profielgegevens van de klant, dient de uniforme login ook om de klanteninformatie te beschermen tegen aanvallen. Bovendien personaliseren wij op basis hiervan de website voor u, zodat wij u relevante informatie en passende producten of diensten kunnen aanbieden.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de registratiegegevens is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, voor zover het gaat om het initiëren, sluiten en uitvoeren van een contract (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, voor zover u een werknemer van onze klant bent; het legitieme belang is het sluiten van een contract). Voor een betere aanpassing van de site is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. f GDPR; het legitieme belang is de optimalisatie en personalisatie van de e-Shop en andere aanbiedingen.

LAPP gebruikt de softwaremodule Auth0 van de fabrikant Auth0 Inc. 10800 NE 8th Street Suite 600 Bellevue, Washington 98004 voor het inloggen. Daartoe worden het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker aan Auth0 doorgegeven. Met de registratie voor een LAPP ID stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de overdracht van zijn persoonsgegevens aan deze externe identity provider, waarvan de servers zich in de VS of een EU-staat bevinden. Verdere informatie is te vinden op https://auth0.com/docs/compliance.

Het passende niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door contractuele standaardclausules van de EU. Auth0 heeft de "Schrems 2-beslissing" van het Hof van Justitie aangegrepen om aan verdere waarborgen te werken. Wij volgen dit op de voet en vragen om oplossingen.

LeadInfo voor het meten van zakelijk websitegebruik
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel in Nederland. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen voor vragen of klachten?

Schriftelijk

Van Dijklaan 16
5581 WG Waalre


E-mail of telefonisch

Ton Geomini (Finance & HR Director)
ton.geomini(at)lapp.com
040-2285030

Roel Janssen (Privacy Officer)
roel.janssen(at)lapp.com
040-2285027