Online bestellen

We bieden onze klanten graag de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen.
Momenteel kan dit via onze e-shop of EDI (Electronic Data Interchange).

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met de afdeling Sales:

Tel: +31 (0)40 2285000
E-mail: ebusiness.lappbenelux(at)lappgroup.com