Betrouwbare aansluitingen voor waterstoftankstations

Overal waar waterstof getankt wordt, moet een veilige werking gegarandeerd zijn - dat geldt ook voor elektrische verbindingssystemen. Maximator Hydrogen, toonaangevend fabrikant van waterstoftankstations, heeft met LAPP samengewerkt om een lijst met kabelvoorstellen te maken die aan alle technische eisen en normen voldoet.

© Maximator: Maximator Hydrogen is een expert in de bouw van waterstoftankstations

Terwijl elektrische accu-auto's steeds meer op de weg te zien zijn in Duitsland, zijn voertuigen op waterstof nog echte exoten. Waterstoftankstations zijn ook zeldzaam. In maart 2022 waren er in Duitsland 91 plaatsen om licht en energierijk gas te tanken. Er zijn er nog verscheidene gepland - eind 2022 moet de honderdste bereikt zijn. De langzame uitbreiding was mede te wijten aan een gebrek aan productiecapaciteit. Maar daar is verandering in gekomen. Sinds kort staat de grootste waterstoftankstationfabriek van Europa in Nordhausen in de streek Harz in Thüringen: Maximator Hydrogen GmbH.

Maximator GmbH heeft al tientallen jaren een unieke functie met compressoren en testbanken voor waterstof ontwikkeld. Sinds 2018 bouwt en produceert het bedrijf ook complete waterstoftankstations. Daaraan worden hoge veiligheidseisen gesteld, inclusief elektrische verbindingssystemen. Hiervoor vertrouwt Maximator Hydrogen al jaren op LAPP, wereldwijd marktleider voor geïntegreerde oplossingen in kabel- en verbindingstechniek. "Er zijn alleen maar positieve ervaringen geweest, en daarom is bestellen bij LAPP een goede gewoonte", aldus Marcel Urban. Toen Maximator Hydrogen begon met de aanleg van ruimtes met hoge veiligheidseisen, verliep de samenwerking als volgt: LAPP overhandigde een kabelsuggestielijst met daarop de producten die voldoen aan de geldende normen voor de betreffende toepassing. Marcel Urban en zijn team planden vervolgens de kabels aan de hand van deze lijst en konden er zo zeker van zijn dat uiteindelijk aan alle eisen werd voldaan.

© Maximator: Voor de bekabeling van waterstoftankstations vertrouwt Maximator Hydrogen op de kwaliteit van LAPP

Met de beslissing om complete tankstations te bouwen, werden er hogere eisen gesteld aan de kabels en draden. Het bedrijf was nu immers verantwoordelijk voor de bekabeling buitenshuis, die vroeger door de ingenieurs van de tankstations op zich genomen was. "Andere eisen waren bescherming tegen knaagdieren en UV-straling, maar er waren ook eisen inzake explosiebeveiliging", aldus Marcel Urban, die met zijn team verantwoordelijk is voor de elektrische planning in het bedrijf. Daartoe wendde het team zich tot René Beitlich, die de verantwoordelijke LAPP Account Manager is. Er werd een afspraak gemaakt in Nordhausen, waar Beitlich en zijn collega Olaf Westermann van het team toepassingstechniek van LAPP de tankstations inspecteerden en beoordeelden of de geïnstalleerde kabels en draden voldeden aan alle normen voor buitentoepassingen. "Voor onze klanten reizen wij vaak in tandem van Verkoop en Toepassingstechniek. Zo kunnen wij onze leidende marktpositie onderstrepen met directe expertise", meldt Beitlich. De bijeenkomst werd gevolgd door een workshop bij Maximator Hydrogen, waar de noodzakelijke veiligheidseisen nog eens uitvoerig werden besproken. Samen werd een checklist voor de klant gemaakt, waarin eigen ervaringen en uittreksels uit richtlijnen voor bedrijfsveiligheid, zoals explosiebeveiliging volgens EN1127-1, waren verwerkt.

© Maximator: Waterstoftankstation, gastankstation of ook Hydrogen Refueling System (HRS) beschrijft het totale systeem voor het tanken van waterstof

Het resultaat van dit proces is een handleiding waarin aanvullende eisen voor de kabels uit de kabelsuggestielijst beschreven worden. Deze lijst gaat naar de integrators die de modules van het tankstation ter plaatse elektrisch met elkaar verbinden. "Er is hier geen discussie: de integratoren moeten LAPP-producten van deze lijst gebruiken, want dat geeft ons zekerheid en veiligheid", zegt Urban.

Er liggen nu een rond dozijn verschillende kabels van LAPP in de tankstations, waaronder de ÖLFLEX® EB, zowel als afgeschermde als niet-afgeschermde variant, de ÖLFLEX® 400 als besturingskabel voor digitale 24 volt schakelsignalen, de afgeschermde variant voor analoge signalen, de ÖLFLEX® 550 P voorziet de verlichting en verwarming van netspanning. Daarnaast zijn er verschillende kabels voor datatransmissie, zoals ETHERLINE® Cat.5e flex voor alle communicatieverbindingen tussen IT-componenten en de modules, en HITRONIC® HQW3000 glasvezelkabels voor langere afstanden van 100 meter of meer, wat vaker voorkomt bij grote projecten.

Beide partijen zijn tevreden over het resultaat van de samenwerking. Ondanks de door de pandemie veroorzaakte hindernissen is er direct overleg geweest, en is er een concept op maat ontwikkeld. Gezien de betrouwbare productkwaliteit, het individuele overleg en de deskundigheid van de afdelingen Application Technology en Sales, is er voor Marcel Urban maar één conclusie: "LAPP zal weer onze voorkeurspartner zijn bij toekomstige projecten."